×

Νομολογία - Δικαστικές Αποφάσεις

Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Α)
ΣΤΕ 177/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 63/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 18 Ιουλίου 2017 αίτηση: των: 1) εταιρείας με την επωνυμία ..... ...... ......... που εδρεύει στην ........ της ........ και 2) εταιρείας με την επωνυμία…
ΣΤΕ 62/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 18 Οκτωβρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Δούκα,…
ΣΤΕ 61/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2016 αίτηση: του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο…
ΣΤΕ 19/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 6 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση: των: 1. .......... ....... του .......... κατοίκου .... ...... ..... ...... και 2. ......... ....... του .......... κατοίκου ..... ...... ..…
ΣΤΕ 2424/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 20 Ιανουαρίου 2012 αίτηση: του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν παρέστη, κατά του .......... ........ του ........... κατοίκου ............ Δήμου ....... Νομού ....... ο οποίος…
ΣΤΕ 2349/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ......... .......... του .......... κατοίκου .......... ............ ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο…
ΣΤΕ 2348/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ........ ........ του ....... κατοίκου ........ ...... ... .......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής…
ΣΤΕ 2347/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ......... ..... του ....... κατοίκου .......... ...... ......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,…
ΣΤΕ 2346/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουρίου 2015 αίτηση: της ......... ....... του .......... κατοίκου .......... ............ η οποία δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο…
ΣΤΕ 2345/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ........ ......... του ............. κατοίκου ........ ........ ............. ... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών…
ΣΤΕ 2343/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 3 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 2342/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 6 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της ............ συζύγου ............ .......... το γένος ........ ......... κατοίκου ....... .......... .... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ισαάκ-Γεώργιο Γεροντίδη…
ΣΤΕ 2323/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2021 αίτηση: του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αποστόλου Παύλου 12), ο οποίος παρέστη με την Ελευθερία…
ΣΤΕ 2322/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 15 Ιουλίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Β)
ΣΤΕ 143/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 6 Νοεμβρίου 2009 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .......... ...... που εδρεύει στη ..... ..... ........ η οποία δεν παρέστη, αλλά νομιμοποιήθηκε με…
ΣΤΕ 120/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιουνίου 2018 αίτηση: του σωματείου με την επωνυμία .......... ........... ......... . .. ..... ......... που εδρεύει στην ...... ........ ....... ......... .... το…
ΣΤΕ 116/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά των:…
ΣΤΕ 115/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 1ης Φεβρουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..... ....... ........ ............ ........ ... .............. ......... και το διακριτικό τίτλο ..... ....... ......…
ΣΤΕ 114/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 1ης Φεβρουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..... ....... ........ ............ ........ ... .............. ......... και το διακριτικό τίτλο ..... ....... ......…
ΣΤΕ 113/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 6 Ιουλίου 2018 αίτηση: του ......... ........ του ....... κατοίκου .......... ..... ........ ... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ολυμπία Βλασοπούλου (Α.Μ. 581 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 112/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 6 Ιουλίου 2018 αίτηση: του ...... ........ του .......... κατοίκου .......... ..... ........ .......... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ολυμπία Βλασοπούλου (Α.Μ. 581 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 111/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 6 Ιουλίου 2018 αίτηση: του ........ ..... του ....... κατοίκου .......... ..... ............ ... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ολυμπία Βλασοπούλου (Α.Μ. 581 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 109/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 7 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Καραπαναγιώτη (Α.Μ. 2134 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε…
ΣΤΕ 108/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 7 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Καραπαναγιώτη (Α.Μ. 2134 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε…
ΣΤΕ 107/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 7 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Καραπαναγιώτη (Α.Μ. 2134 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε…
ΣΤΕ 106/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 7 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Καραπαναγιώτη (Α.Μ. 2134 Δ.Σ. Πειραιώς), που τον διόρισε…
ΣΤΕ 88/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 14 Μαΐου 2014 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ....... ....... (πρώην .. ...... .......... που εδρεύει στο ....... ....... ......... .... η…
ΣΤΕ 52/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Οκτωβρίου 2017 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ....... ........ ............ ............ ......... ... ......... ....... ........... και τον διακριτικό τίτλο .........…
ΣΤΕ 51/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 14 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ............ ............ ..... ....... .......... που εδρεύει στον .... ....... ....... .... .... .......…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Γ)
ΣΤΕ 129/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τη Θωμαΐδα Κουρτέση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του .... ........ του…
ΣΤΕ 125/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 4 Ιανουαρίου 2022 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως: του ...... ....... του .......... κατοίκου .......... ......... ....... ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Αθανάσιο Κολινιάτη (Α.Μ. 14125),…
ΣΤΕ 124/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 13 Δεκεμβρίου 2022 έφεση: των: 1. ..... ...... του ........... κατοίκου .......... ....... .......... ... 2. ...... .......... του ....... κατοίκου ... ........ ....... .........…
ΣΤΕ 123/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 18 Απριλίου 2022 προσφυγή: του ........ .... του .......... κατοίκου ....... ....... ..... ......... ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Αντώνιο Σαουλίδη (Α.Μ. 8422…
ΣΤΕ 122/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 18 Νοεμβρίου 2014 προσφυγή: του ........ ..... του .......... κατοίκου ....... .......... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Φωτεινή Κανέτη (Α.Μ. 90 Δ.Σ. Λαμίας), που…
ΣΤΕ 98/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Μαρτίου 2022 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως: του ......... ......... του .......... κατοίκου ....... ...... ......... ......... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει…
ΣΤΕ 97/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 22 Φεβρουαρίου 2022 προσφυγή: του ........ .......... του .......... κατοίκου ..... ......... ....... ..... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε…
ΣΤΕ 96/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 2021 έφεση: του ........ .......... του ......... κατοίκου ...... ........... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Κοντό (Α.Μ. 31034), που τον…
ΣΤΕ 95/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2023 αίτηση: του .......... ....... του .......... κατοίκου ...... ......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Νίκα (Α.Μ. 100 Δ.Σ. Λαμίας),…
ΣΤΕ 94/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 15 Νοεμβρίου 2019 προσφυγή – αίτηση ακυρώσεως: του ........ .......... του ............. κατοίκου ........ ............. .... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Σοφία Παπαδήμα (Α.Μ.…
ΣΤΕ 55/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Μαΐου 2019 προσφυγή: του ........ ............ του ......... κατοίκου Δήμου ....... .......... .... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Παναγιώτα Βράντση (Α.Μ. 544 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 54/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 25 Νοεμβρίου 2021 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως: του ...... ........ του .......... κατοίκου ..... ......... .... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Άννα Τσιράκη-Γιαβή (Α.Μ. 8005), που…
ΣΤΕ 53/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 11 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση: του ........ .......... του ....... κατοίκου ...... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Ζυγούρη (Α.Μ. 6216), που τον διόρισε με…
ΣΤΕ 2422/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Μαρτίου 2022 προσφυγή - αίτηση ακυρώσεως: του ....... ............ του ............. κατοίκου ..... ....... ......... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που…
ΣΤΕ 2421/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 7 Σεπτεμβρίου 2021 έφεση: του ....... .... του ....... κατοίκου ............ ............ .... ο οποίος δεν παρέστη, κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων…