×

Νομολογία - Δικαστικές Αποφάσεις

Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Α)
ΣΤΕ 2149/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 2019 αίτηση: της ........ ......... του ......... κατοίκου ...... ........... .... η οποία παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ...... κατά του Ενιαίου Φορέα…
ΣΤΕ 2146/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2021 αίτηση: της .... ...... .......... ............ του .... ....... κατοίκου ............ ......... .......... .... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Παρρή…
ΣΤΕ 2094/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 10 Ιουλίου 2020 αίτηση: της ........... ......... του ........... κατοίκου ...... ...... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Χρήστο Τερζίδη (Α.Μ. 366 Δ.Σ. Καβάλας), που…
ΣΤΕ 2054/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 25 Ιανουαρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη Αικατερίνη Κανελλοπούλου,…
ΣΤΕ 2052/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 2 Ιουλίου 2021 αίτηση: της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία ......... ...... ........... ........ ........... ......... που εδρεύει στην ..... ..... ..... ....... η…
ΣΤΕ 2037/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 20 Δεκεμβρίου 2021 αγωγή: των: 1. ...... ............ του ......... κατοίκου ......... ...... .......... ... 2. ............ ...... του ......... κατοίκου ............ ....... ..... οι…
ΣΤΕ 2004/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 11 Ιουλίου 2019 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 2003/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 12 Μαΐου 2022 αίτηση: της ......... ........... του ......... κατοίκου ....... ..... ..... ........ η οποία δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι…
ΣΤΕ 2002/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 18 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος δεν παρέστη, κατά της ......…
ΣΤΕ 2001/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 7 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1994/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 30 Οκτωβρίου 2020 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..... ..... ............... ........... ....... ........ ... ........... ......... και τον διακριτικό τίτλο ..... .....…
ΣΤΕ 1967/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 13 Νοεμβρίου 2018 αίτηση: του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα…
ΣΤΕ 1966/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 7 Ιουλίου 2020 αίτηση: των: 1. ..... ........... του ......... κατοίκου ..... .......... ............ ... και 2. ...... ... του ....... κατοίκου ..... .......... ...…
ΣΤΕ 1908/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 23 Σεπτεμβρίου 2019 αίτηση: των: 1) ............ ...... του ....... κατοίκου ...... ............ ....... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά ο δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση,…
ΣΤΕ 1773/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 18 Μαρτίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Ιωάννα…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Β)
ΣΤΕ 2176/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 16 Δεκεμβρίου 2016 προσφυγή: της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ........ .......... . ... ...... που εδρεύει στην ..... ......... .... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2025/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 20 Νοεμβρίου 2018 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Μαρία-Θωμαή Μένταλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η…
ΣΤΕ 2022/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιανουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ...... που εδρεύει στο ....... ....... ...... ....... ..... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2021/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιανουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ...... που εδρεύει στο ....... ....... ...... ....... ..... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2020/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιανουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ...... που εδρεύει στο ....... ....... ...... ....... ..... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2019/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιανουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ...... που εδρεύει στο ....... ....... ...... ....... ..... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2018/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιανουαρίου 2016 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ...... που εδρεύει στο ....... ....... ...... ....... ..... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 2017/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να αποφανθεί επί του προδικαστικού ερωτήματος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010, που υποβλήθηκε με την 179/2021 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων, σχετικά με την από…
ΣΤΕ 1918/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 αίτηση: του ....... ............ του ......... κατοίκου .......... ....... ....... ... ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους 1) Γεώργιο Στεφανάκη (Α.Μ. 4198)…
ΣΤΕ 1915/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ......... ....... .......... που εδρεύει στο ....... ....... .......... .... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 1914/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 14 Φεβρουαρίου 2018 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 1827/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Χρυσαυγή Γρηγοριάδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1826/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Χρυσαυγή Γρηγοριάδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1825/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 10 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Χρυσαυγή Γρηγοριάδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1824/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 26 Ιουνίου 2019 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .......... ..... που εδρεύει στον .......... ....... .... ... ..... ...... η οποία παρέστη με…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Γ)
ΣΤΕ 2190/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Οκτωβρίου 2022 αίτηση: του ......... ........... του ......... κατοίκου ......... ...... ......... .......... ... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Δικαιοσύνης, ο…
ΣΤΕ 2189/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Οκτωβρίου 2022 αίτηση: του ......... ........... του ......... κατοίκου ......... ...... ......... .......... ... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Υπουργού Δικαιοσύνης, ο…
ΣΤΕ 2128/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 31 Μαΐου 2018 έφεση: του ν.π.δ.δ. "Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου", που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60), το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Μαρία…
ΣΤΕ 2127/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 31 Μαΐου 2018 έφεση: του ν.π.δ.δ. "Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου", που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60), το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Μαρία…
ΣΤΕ 2126/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση: του Δήμου Αμοργού, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο – Κομνηνό Χλέπα (Α.Μ. 12628), που διορίστηκε με απόφαση του Δημάρχου…
ΣΤΕ 2125/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση: του Δήμου Μυκόνου, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο – Κομνηνό Χλέπα (Α.Μ. 12628), που διορίστηκε με εξουσιοδότηση του Δημάρχου…
ΣΤΕ 2124/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 18 Αυγούστου 2020 έφεση: της ...... ............ του .......... κατοίκου ....... ..... ........... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Αγαπηνό (Α.Μ. 12804), που τον…
ΣΤΕ 2086/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 30 Μαρτίου 2023 προσφυγή: του ........ ......... του .......... κατοίκου ........... ....... ............ .... ......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος…
ΣΤΕ 2085/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 3 Δεκεμβρίου 2021 έφεση: του ....... ............. του ........ κατοίκου .... ....... ....... ....... .... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Αικατερίνη Βοσνιάκου (Α.Μ. 14541),…
ΣΤΕ 2084/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 25 Μαΐου 2012 αίτηση: των: 1. ......... ............ το γένος ..... κατοίκου ........ ....... ........ ..... 2. ......... ....... του ........ κατοίκου ........... ....... ..........…
ΣΤΕ 2083/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2014 αίτηση: των: 1. ......... ............ το γένος ..... κατοίκου ...... ............ ... και 2. ......... ....... του ........ κατοίκου ........... ....... ..........…
ΣΤΕ 2082/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 15 Ιουνίου 2022 αίτηση: του .... ...... του ......... κατοίκου ....... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Αναστάσιο Παπαγγέλου (Α.Μ. 28562), που τον διόρισε στο…
ΣΤΕ 2081/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 19 Ιουνίου 2022 προσφυγή: του .......... ....... του ......... κατοίκου ....... ............. ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Ζυγουρή (Α.Μ. 6216), που τον…
ΣΤΕ 2080/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 19 Ιουνίου 2022 προσφυγή: του ..... ......... του .......... κατοίκου ....... ............. ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Ζυγούρη (Α.Μ. 6216), που τον…
ΣΤΕ 2079/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2022 αίτηση: της ....... ......... του .......... κατοίκου ...... ....... ....... ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Λάμαρη (Α.Μ. 31600), που…