×

Νομολογία - Δικαστικές Αποφάσεις

Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Α)
ΣΤΕ 410/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 19 Οκτωβρίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 408/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 25 Μαρτίου 2019 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 406/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 22 Μαΐου 2019 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 405/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 27 Μαΐου 2021 αίτηση: του ............ ........ του .......... κατοίκου ......... .......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Κάντζιο (Α.Μ. 350 Δ.Σ. Ιωαννίνων),…
ΣΤΕ 373/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 22 Φεβρουαρίου 2023 αίτηση: του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Μπακρατσά (Α.Μ. 65 Δ.Σ. Χαλκιδικής), που τον διόρισε με…
ΣΤΕ 372/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 14 Αυγούστου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 371/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 3 Μαΐου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 368/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 12 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Απ. Παύλου 12), ο οποίος παρέστη με την Ελευθερία…
ΣΤΕ 366/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Νοεμβρίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 363/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον Νικόλαο…
ΣΤΕ 315/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 25 Απριλίου 2018 αίτηση: του ......... ......... του ......... κατοίκου ...... ............ .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Ρέμελη (Α.Μ, 31480), που τον…
ΣΤΕ 291/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 25 Απριλίου 2020 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 274/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 27 Ιουλίου 2022 αίτηση: των: 1. ...... ...... κατοίκου ..... ....... ... και 2. .......... ........... το γένος ...... κατοίκου ..... ........... .. ... ...…
ΣΤΕ 273/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 9 Ιανουαρίου 2023 αίτηση: του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τον Νικόλαο Δημητρακόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά των: 1) ..... .......…
ΣΤΕ 262/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 5 Απριλίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Β)
ΣΤΕ 8/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 7/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 460/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2018 αίτηση: της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ...... ... ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας με την επωνυμία ...... ........ .......... ...... που…
ΣΤΕ 455/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Ιουλίου 2020 αίτηση: του ............ ........ του ........ κατοίκου ............ .......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Φίλιππο Λέντζα (Α.Μ. 21796), που τον…
ΣΤΕ 454/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 18 Απριλίου 2018 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Αναστασία Βασιλείου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 453/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 17 Ιανουαρίου 2017 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ...... ..... ........... ........ που εδρεύει στη .... ....... ............. ... η οποία παρέστη με…
ΣΤΕ 452/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Ιουνίου 2017 αίτηση: των: 1. Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και 2. Προϊσταμένου της Ζ΄ (Δ.Ο.Υ.) Θεσσαλονίκης, οι οποίοι παρέστησαν με την Αναστασία Βασιλείου,…
ΣΤΕ 451/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 10 Οκτωβρίου 2016 αίτηση: των: 1. κοινοπραξίας τεχνικών έργων με την επωνυμία ...... ............... ... ..... που εδρεύει στην ..... ...... .... ....... και των…
ΣΤΕ 402/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Δημητράκη (Α.Μ. 31361), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο…
ΣΤΕ 401/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: του Δήμου Χαλανδρίου Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Δημητράκη (Α.Μ. 31361), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο…
ΣΤΕ 400/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 15 Μαΐου 2018 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Αικατερίνη Χουρμούζη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατέθεσε…
ΣΤΕ 379/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 16 Οκτωβρίου 2020 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά (Ακτή…
ΣΤΕ 378/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 17 Ιανουαρίου 2018 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία παρέστη με την Αικατερίνη Χουρμούζη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε…
ΣΤΕ 348/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Ιουλίου 2018 αίτηση: του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.), που εδρεύει στα Ιωάννινα (8ης Μεραρχίας αρ.…
ΣΤΕ 347/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 15 Δεκεμβρίου 2016 αίτηση: των: 1. .... ........... του ......... κατοίκου ........... ............ ... και 2. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ..... ....... ....... ........…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Γ)
ΣΤΕ 464/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Μαΐου 2022 αίτηση: του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με τη Δήμητρα Αθανασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η οποία…
ΣΤΕ 404/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 24 Αυγούστου 2021 αίτηση: της ......... ......... κατοίκου ..... .......... ....... ...... ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Παπαγεωργίου (Α.Μ. 11487), που τον…
ΣΤΕ 403/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 24 Ιανουαρίου 2024 αίτηση: των: 1. συνδυασμού .... ......... ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον επικεφαλής αυτού, υποψήφιο Δήμαρχο του Δήμου ............. ......... ....... του…
ΣΤΕ 362/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 2022 αίτηση: του ......... ....... του ........... κατοίκου ...... ........ (άνευ οδού και αριθμού), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παναγιώτη Πετρόπουλο (Α.Μ.…
ΣΤΕ 389/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 26 Απριλίου 2022 αίτηση: των: 1. ...... ....... του ....... κατοίκου ........ ....... ...... ..... .. και 2. ............ ........ του ............ κατοίκου ........ .......…
ΣΤΕ 388/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 21 Απριλίου 2022 αίτηση: του ............ ..... του .......... κατοίκου ............ ........ ............ ... ο οποίος κατέθεσε δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ως δικηγόρο (Α.Μ.…
ΣΤΕ 387/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 14 Απριλίου 2022 αίτηση: του .......... ............. του .......... κατοίκου ............ ... ....... ..... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Έλλη Ασημακοπούλου (Α.Μ. 32331), που…
ΣΤΕ 386/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 18 Απριλίου 2022 αίτηση: του .... .............. του ......... κατοίκου ............ ............. .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιάκωβο Μαθιουθάκη (Α.Μ. 4985 Δ.Σ. Θεσ/κης),…
ΣΤΕ 385/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Νοεμβρίου 2022 αίτηση: του .... .............. του ......... κατοίκου ............ ............. .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Ιάκωβο Μαθιουδάκη (Α.Μ. 4985 Δ.Σ. Θεσ/κης),…
ΣΤΕ 384/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Μαρτίου 2022 αίτηση: του ........ ........... του ........ κατοίκου ............ ......... ..... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά υπογράφει το δικόγραφο ο ίδιος ως δικηγόρος,…
ΣΤΕ 383/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση: των: 1) ........... ............ του ......... κατοίκου ......... ....... .... 2) ........ ........ του ........... κατοίκου ........ ........ ......... ..... 3)…
ΣΤΕ 382/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 19 Ιανουαρίου 2021 αίτηση: των: 1) ........... ............ του ......... κατοίκου ......... ....... .... η οποία παρέστη με την δικηγόρο Αλεξάνδρα-Μαρία Τραυλού (Α.Μ. 33028), που…
ΣΤΕ 381/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 5 Ιανουαρίου 2023 αίτηση: του .......... ...... του .......... κατοίκου ...... ....... ... ........ ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Ρέμελη (Α.Μ. 10339), που…
ΣΤΕ 361/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 έφεση: του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλο (Α.Μ.…
ΣΤΕ 360/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Μαρτίου 2019 έφεση: του ......... ........ του ....... κατοίκου ........ ....... ..... ........ .... ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους: 1) Κωνσταντίνο Τσακίρη (Α.Μ.…