×

Νομολογία - Δικαστικές Αποφάσεις

Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Α)
ΣΤΕ 1405/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 26 Οκτωβρίου 2020 αίτηση: του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 30), ο οποίος παρέστη με τη Θεώνη Χουντάλα,…
ΣΤΕ 1396/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 13 Νοεμβρίου 2019 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 1302/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 30 Νοεμβρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα Ζωγράφου…
ΣΤΕ 1298/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 6 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1291/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 11 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση: των: 1. .... ......... κατοίκου .......... ...... ...... .... 2. ........ .......... κατοίκου ....... ......... ...... ......... ... 3. ...... ............…
ΣΤΕ 1237/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 31 Μαΐου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1187/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 10 Νοεμβρίου 2016 αίτηση: του ...... .......... του ....... κατοίκου .. ........ .. ............ ............ .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Φινοκαλιώτη (Α.Μ.…
ΣΤΕ 1186/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 2 Νοεμβρίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1185/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 19 Ιουλίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1152/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 29 Μαΐου 2022 αίτηση: του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 30), ο οποίος παρέστη με τη Θεώνη Χουντάλα,…
ΣΤΕ 1085/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Αυγούστου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 1040/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 7 Ιουνίου 2021 αίτηση: του ......... ........ του ........... κατοίκου ......... ...... .... ο οποίος δεν παρέστη, κατά του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", το…
ΣΤΕ 1009/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 31 Μαρτίου 2015 αίτηση: του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα…
ΣΤΕ 1008/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Αυγούστου 2021 αίτηση: της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ........... ........ ............. ....... ....... και τον διακριτικό τίτλο ............ που εδρεύει στην .....…
ΣΤΕ 1007/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 24 Σεπτεμβρίου 2021 αίτηση: του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τη Δήμητρα Αθανασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Β)
ΣΤΕ 1439/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 3 Μαρτίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία…
ΣΤΕ 1438/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 23 Ιουλίου 2018 αίτηση: του ........ .......... του ....... κατοίκου ........ ....... ....... .... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Παναγιώτα Ταλιάκη (Α.Μ. 16746), που…
ΣΤΕ 1431/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1430/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1429/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1428/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1427/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1426/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1425/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1424/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1423/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 2 Φεβρουαρίου 2017 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τη Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 1422/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 22 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση: της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία ...... ............ ........ ...... που εδρεύει στη ........ ...... - ..... ....... ...... ..... .........…
ΣΤΕ 1359/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 8 Μαρτίου 2018 αίτηση: των: 1. ........ ........... του .......... κατοίκου ........ ....... ........ ..... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Βικτωρία Δερδεμέζη (Α.Μ. 23177),…
ΣΤΕ 1318/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 21 Μαρτίου 2016 αίτηση: της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία .......... ...... . ... ...... που εδρεύει στο ........... ............ .......... .... η…
ΣΤΕ 1313/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 1 Ιουλίου 2020 αίτηση: των: 1) ....... .......... του ......... κατοίκου ...... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ... Δ.Σ. ...... και ο οποίος…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Γ)
ΣΤΕ 1643/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 20 Μαρτίου 2023 αίτηση: των: 1. ......... ......... του ......... κατοίκου ...... ......... ....... ατομικά και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου της…
ΣΤΕ 1641/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Ιανουαρίου 2020 έφεση: του .......... ........... του ......... κατοίκου ............ ....... .......... ...... ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Λάγο (Α.Μ. 261…
ΣΤΕ 1640/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 8 Φεβρουαρίου 2020 έφεση: του ...... ........ του .......... κατοίκου ....... .. ....... .......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Λάγο (Α.Μ. 261…
ΣΤΕ 1639/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 1η Μαρτίου 2019 έφεση: του ........ .... του ....... κατοίκου ...... ....... ........... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη (Α.Μ. 2517 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 1630/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 27 Μαρτίου 2020 έφεση: της ................ ......... του .......... κατοίκου ......... ............ .... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Πέτρο Αγγελάκη (Α.Μ. 22471), που τον…
ΣΤΕ 1627/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 11 Φεβρουαρίου 2021 προσφυγή: του ........ .......... του ............ κατοίκου ....... ............ ....... ... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ειρήνη Λανταβού (Α.Μ. 7418 Δ.Σ.…
ΣΤΕ 1622/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 13 Σεπτεμβρίου 2013 αίτηση: του ...... ........... του ....... κατοίκου ........ ........ .... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Ουρανία Πολύζου (Α.Μ. 14246), που την…
ΣΤΕ 1146/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Αυγούστου 2018 αίτηση: της .......... ....... του ........... κατοίκου ......... ....... ........ ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Παπαδάκο (Α.Μ. 21730), που…
ΣΤΕ 1145/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: του ......... ............... του .......... κατοίκου ............ ........ .......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Δήμου Οιχαλίας,ο οποίος παρέστη με…
ΣΤΕ 1143/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 23 Οκτωβρίου 2020 αίτηση: του ........ ......... του .......... κατοίκου ...... ............ ... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Αναστασία Ιωσηφίδου (Α.Μ. 247 Δ.Σ. Καβάλας),…
ΣΤΕ 1137/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 2 Δεκεμβρίου 2021 αίτηση: των: 1. ....... ...... του .............. κατοίκου .................. ........ .... 2. ............... .......... του ........ κατοίκου .... ....... ....... ........ .........…
ΣΤΕ 1136/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 16 Ιουλίου 2021 αίτηση: των: 1. ........ .......... του ....... κατοίκου ...... ....... .......... .... και 2. .......... ..... του ......... κατοίκου ......... ....... .....…
ΣΤΕ 1135/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 4 Οκτωβρίου 2019 αίτηση: του ....... ........... του ....... κατοίκου .... ....... ....... ......... ...... ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Φώτιο Λεπίδα (Α.Μ.…
ΣΤΕ 1078/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 21 Ιουνίου 2022 προσφυγή: της ......... ..... του ......... κατοίκου ...... ....... .... ......... ... η οποία παρέστη με τους δικηγόρους: α. Πάνο Λαζαράτο (Α.Μ.…
ΣΤΕ 1074/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 20 Ιουλίου 2021 αίτηση: του ........ ........ του .......... κατοίκου ....... ............ ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Καραΐσκο (Α.Μ. 23744), που τον…