×

Νομολογία - Δικαστικές Αποφάσεις

Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Α)
ΣΤΕ 177/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2022 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 62/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 18 Οκτωβρίου 2021 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη Δούκα,…
ΣΤΕ 19/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 6 Σεπτεμβρίου 2017 αίτηση: των: 1. .......... ....... του .......... κατοίκου .... ...... ..... ...... και 2. ......... ....... του .......... κατοίκου ..... ...... ..…
ΣΤΕ 2349/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ......... .......... του .......... κατοίκου .......... ............ ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο…
ΣΤΕ 2348/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ........ ........ του ....... κατοίκου ........ ...... ... .......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής…
ΣΤΕ 2347/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ......... ..... του ....... κατοίκου .......... ...... ......... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,…
ΣΤΕ 2346/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουρίου 2015 αίτηση: της ......... ....... του .......... κατοίκου .......... ............ η οποία δεν παρέστη, κατά των: 1. Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο…
ΣΤΕ 2345/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 4 Φεβρουαρίου 2015 αίτηση: του ........ ......... του ............. κατοίκου ........ ........ ............. ... ο οποίος δεν παρέστη, κατά των: 1) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών…
ΣΤΕ 2343/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 3 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8),…
ΣΤΕ 2342/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 6 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της ............ συζύγου ............ .......... το γένος ........ ......... κατοίκου ....... .......... .... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ισαάκ-Γεώργιο Γεροντίδη…
ΣΤΕ 2323/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2021 αίτηση: του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Αποστόλου Παύλου 12), ο οποίος παρέστη με την Ελευθερία…
ΣΤΕ 2322/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 15 Ιουλίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 2321/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 23 Ιουλίου 2020 αίτηση: του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Ιωάννα…
ΣΤΕ 2320/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 25 Ιουνίου 2020 αίτηση: του .......... ....... ............ ............ ........... που τελεί υπό εκκαθάριση και εδρεύει στη ........... ........... ............. .... ο οποίος παρέστη με…
ΣΤΕ 2317/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)
Για να δικάσει την από 20 Μαΐου 2019 αίτηση: του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ", το οποίο δεν παρέστη, κατά των: 1) ...... ......... του ............. ατομικά και για…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Β)
ΣΤΕ 143/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 6 Νοεμβρίου 2009 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .......... ...... που εδρεύει στη ..... ..... ........ η οποία δεν παρέστη, αλλά νομιμοποιήθηκε με…
ΣΤΕ 120/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 13 Ιουνίου 2018 αίτηση: του σωματείου με την επωνυμία .......... ........... ......... . .. ..... ......... που εδρεύει στην ...... ........ ....... ......... .... το…
ΣΤΕ 116/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 31 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Γεωργία Μπουρδάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά των:…
ΣΤΕ 52/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Οκτωβρίου 2017 αίτηση: της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ....... ........ ............ ............ ......... ... ......... ....... ........... και τον διακριτικό τίτλο .........…
ΣΤΕ 51/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 14 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: των: 1. ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ............ ............ ..... ....... .......... που εδρεύει στον .... ....... ....... .... .... .......…
ΣΤΕ 50/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 22 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 49/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 22 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 48/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 47/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 3 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 46/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 7 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
ΣΤΕ 45/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 3 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 44/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 3 Ιανουαρίου 2020 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 43/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 42/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 30 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του…
ΣΤΕ 41/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)
Για να δικάσει την από 18 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση: της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της…
Τελευταίες Αποφάσεις ΣτΕ (Τμήμα Γ)
ΣΤΕ 129/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση: του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τη Θωμαΐδα Κουρτέση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά του .... ........ του…
ΣΤΕ 122/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 18 Νοεμβρίου 2014 προσφυγή: του ........ ..... του .......... κατοίκου ....... .......... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Φωτεινή Κανέτη (Α.Μ. 90 Δ.Σ. Λαμίας), που…
ΣΤΕ 97/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 22 Φεβρουαρίου 2022 προσφυγή: του ........ .......... του .......... κατοίκου ..... ......... ....... ..... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε…
ΣΤΕ 96/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 14 Ιανουαρίου 2021 έφεση: του ........ .......... του ......... κατοίκου ...... ........... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Κοντό (Α.Μ. 31034), που τον…
ΣΤΕ 95/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2023 αίτηση: του .......... ....... του .......... κατοίκου ...... ......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Νίκα (Α.Μ. 100 Δ.Σ. Λαμίας),…
ΣΤΕ 94/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 15 Νοεμβρίου 2019 προσφυγή – αίτηση ακυρώσεως: του ........ .......... του ............. κατοίκου ........ ............. .... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Σοφία Παπαδήμα (Α.Μ.…
ΣΤΕ 2422/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Μαρτίου 2022 προσφυγή - αίτηση ακυρώσεως: του ....... ............ του ............. κατοίκου ..... ....... ......... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που…
ΣΤΕ 2421/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 7 Σεπτεμβρίου 2021 έφεση: του ....... .... του ....... κατοίκου ............ ............ .... ο οποίος δεν παρέστη, κατά του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων…
ΣΤΕ 2420/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 11 Ιουλίου 2022 αίτηση: του ......... ....... του ....... κατοίκου ...... ............ ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα (Α.Μ. 10371), που τον…
ΣΤΕ 2418/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 21 Οκτωβρίου 2021 αίτηση: του ......... ....... του ....... κατοίκου ...... ............ ..... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα (Α.Μ. 10371), που τον…
ΣΤΕ 2367/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 26 Φεβρουαρίου 2021 αίτηση: του ......... ............... του ........ κατοίκου ..... .......... ....... ........ .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μελέτιο Μουστάκα (Α.Μ. 10371),…
ΣΤΕ 2366/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 13 Νοεμβρίου 2018 προσφυγή: της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης και ήδη Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος παρέστη με τη Μαρία - Λουίζα Μπακαλάκου,…
ΣΤΕ 2365/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 9 Φεβρουαρίου 2021 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως: του ........ ......... του .......... κατοίκου ...... .......... ... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι…
ΣΤΕ 2364/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 24 Φεβρουαρίου 2021 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως: του ........ .............. του ............. κατοίκου ........ ........... ... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση…
ΣΤΕ 2358/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Για να δικάσει την από 23 Αυγούστου 2021 αίτηση: του ............ ..... του .......... κατοίκου ............ ........ ............ ... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. .... Δ.Σ. ........ κατά…