×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4532/2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες…
ΝΟΜΟΣ 4531/2018
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την…
ΝΟΜΟΣ 4530/2018
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4529/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4528/2018
Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1070/2018
Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017)…
ΠΟΛ 1071/2018
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με…
ΠΟΛ 1077/2018
Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια…
ΠΟΛ 1075/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017)…
ΠΟΛ 1065/2018
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β) «Υποβολή καταστάσεων…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 40597/2018
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το…
Εγκύκλιος 1055631/2018
Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού…
Εγκύκλιος 37698/2018
Εφαρμογή του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών…
Εγκύκλιος 1052714/2018
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής…
Εγκύκλιος 0005692/2018
Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων…