×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
Ανακοινώσεις 0544/Μ.7458/ΑΣ 49682/2021 (ΦΕΚ Α 192/15.10.2021)
Παράταση κατά ένα έτος της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας…
Π.Δ. 78/2021 (ΦΕΚ Α 191/14.10.2021)
Τροποποίηση του π.δ. 104/2016 «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών…
ΝΟΜΟΣ 4842/2021 (ΦΕΚ Α 190/13.10.2021)
Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατά ξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιο ποίηση της…
Π.Δ. 77/2021 (ΦΕΚ Α 189/12.10.2021)
Ίδρυση Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολυμπιακού Χωριού.
Π.Υ.Σ. 43/2021 (ΦΕΚ Α 188/11.10.2021)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 16/31.5.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής…
Π.Υ.Σ. 44/2021 (ΦΕΚ Α 188/11.10.2021)
 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης…
ΝΟΜΟΣ 4841/2021 (ΦΕΚ Α 187/08.10.2021)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για…
ΝΟΜΟΣ 4840/2021 (ΦΕΚ Α 186/08.10.2021)
Κύρωση συμβατικών κειμένων αναφορικά με το «Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD)».
Π.Υ.Σ. 42/2021 (ΦΕΚ Α 185/07.10.2021)
 Tροποποίηση της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής…
Π.Υ.Σ. 41/2021 (ΦΕΚ Α 185/07.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής…
Π.Δ. 76/2021 (ΦΕΚ Α 183/05.10.2021)
Σύσταση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου.
Π.Υ.Σ. 38/2021 (ΦΕΚ Α 184/05.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής»…
Π.Δ. 75/2021 (ΦΕΚ Α 182/04.10.2021)
Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προ αγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού…
ΝΟΜΟΣ 4839/2021 (ΦΕΚ Α 181/02.10.2021)
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το…
ΝΟΜΟΣ 4837/2021 (ΦΕΚ Α 178/01.10.2021)
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 45298/2021 (ΦΕΚ Β 4762/15.10.2021)
Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων και εισαγγελι ών της Περιφέρειας Αττικής για την 15η.10.2021.
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 64014/2021 (ΦΕΚ Β 4756/14.10.2021)
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Υπ. Απόφαση 749/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4757/14.10.2021)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Οργανισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Υπ. Απόφαση Δ30/A3/276110/2021 (ΦΕΚ Β 4742/14.10.2021)
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/2611/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4750/14.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.2611/2001/ 27-12-2001 (ΤΑΠΣ 14/2002) για το φορτηγό πλοίο «ΔΩΡΙΚ ΣΠΙΡΙΤ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 1.4730/2021 (ΦΕΚ Β 4751/14.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8.8766/24-09-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3566/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4750/14.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2214.5-7/3566/2015/ 02-03-2016 (Β΄ 608) εγκριτικής πράξης για το φορτηγό πλοίο «ΜΑΡΑΝ…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3628/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4749/14.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2214.5-7/3628/2017/ 11-07-2017 (Β’ 2475) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2611/284046/2021 (ΦΕΚ Β 4758/14.10.2021)
Αύξηση του φυσικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτ λου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπε λοοινική…
Υπ. Απόφαση Α 1228/2021 (ΦΕΚ Β 4758/14.10.2021)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας…
Υπ. Απόφαση 4100/2021 (ΦΕΚ Β 4751/14.10.2021)
7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής…
Υπ. Απόφαση οικ. 480288/2021 (ΦΕΚ Β 4738/13.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως τροποποιήθηκε…
Υπ. Απόφαση Γ.Π. Δ12/77252/2021 (ΦΕΚ Β 4739/13.10.2021)
Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρ καγιές του Ιουλίου/Αυγούστου…
Υπ. Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.18135/Α325/2021 (ΦΕΚ Β 4740/13.10.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 16446/Α325/06.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3716/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4724/12.10.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2214.5-7/3716/2020/ 18-08-2020 (Β’ 3745) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» Νηολογίου…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 66294/2020 (ΦΕΚ Β 4588/17.10.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/ 12.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου,…
Υπ. Απόφαση 1387/231285/2019 (ΦΕΚ Β 3838/17.10.2019)
Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…
Ε.Φ.Κ.Α. 48/2019
Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου…
Εγκύκλιος 1143392/2019
Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την…
Υπ. Απόφαση Φ.10/ΦΜ/162655/Δ1/2019 (ΦΕΚ Β 3847/17.10.2019)
Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύ νων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.
Υπ. Απόφαση 2929/2018 (ΦΕΚ Β 4536/17.10.2018)
Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπι στημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ.…
Π.Δ. 125/2017 (ΦΕΚ Α 154/17.10.2017)
Εφαρμογή της απόφασης 2288 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 126/2017 (ΦΕΚ Α 154/17.10.2017)
Εφαρμογή της απόφασης 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 124/2017 (ΦΕΚ Α 154/17.10.2017)
Εφαρμογή των αποφάσεων 2271 (2016), 2280 (2016) και 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού…
ΠΟΛ 1162/2017
Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επίδραση από την…