×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
ΝΟΜΟΣ 4703/2020 (ΦΕΚ Α 131/10.07.2020)
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.
Εγκύκλιος 27963/2020
Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή…
Ε.Φ.Κ.Α. 31/2020
Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη -εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε…
Ε.Φ.Κ.Α. 30/2020
Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1157/2020
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την απόδειξη της καταστροφής των…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2107/2020
Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2106/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α΄ 128) για…
Εγκύκλιος 144362/2020
Αναζήτηση στοιχείων διαδοχικής ασφάλισης που αφορά χρόνο Ναυτικής Υπηρεσίας.
Υπ. Απόφαση 42066/2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/ 30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2103/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4701/2020 (Α΄ 128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος 1110550/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρου 88 του Ν.4478/2017 (ΦΕΚ 91/Α΄)
Π.Δ. 71/2016 (ΦΕΚ Α 130/14.07.2016)
Επανασύσταση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Γεωργίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, που…
ΠΟΛ 1106/2016
Κοινοποίηση της με αριθμό 89/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ, αναφορικά με απαλλαγή οφειλών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής…
Εγκύκλιος 1095765/2015
Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-07-2014 (Β΄ 2153 και 2291) απόφασης της Γενικής Γραμματέως…
ΠΟΛ 1127/2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού…
Π.Ν.Π. 14-07-2015/2015
Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65),…
Εγκύκλιος 1095974/2015
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης.