×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Υπ. Απόφαση 106687/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές,…
Υπ. Απόφαση Α 1210/2020
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Στερεάς…
ΝΟΜΟΣ 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184/23.09.2020)
Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)…
Υπ. Απόφαση 58891/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας…
Υπ. Απόφαση Α 1211/2020
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών σε περιοχές του Δήμου Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας…
Υπ. Απόφαση Α 1212/2020
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας…
Π.Δ. 82/2020 (ΦΕΚ Α 183/23.09.2020)
Τροποποίηση διατάξεων των π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη-αναδιοργάνωση,…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1209/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄ 3579)…
Π.Δ. 81/2020 (ΦΕΚ Α 182/22.09.2020)
Τροποποίηση του π.δ. 387/1991 «Περί Καθορισμού και Αναγνωρίσεως Πτυχίων Ειδικεύσεως Εξειδικεύσεως των Μαχίμων, Μηχανικών και…
Υπ. Απόφαση 222/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος 1132841/2019
Αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
Εγκύκλιος 1133016/2019
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων για οικόπεδο δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία.
ΠΟΛ 1176/2018
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο…
ΠΟΛ 1180/2018
Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
Εγκύκλιος 1142737/2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του…
Υπ. Απόφαση 301783/ΥΔ3441/2017
Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές - ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών…
ΝΟΜΟΣ 4423/2016 (ΦΕΚ Α 182/27.09.2016)
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.