×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε Τα αγαπημένα μου

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4997/2022 (ΦΕΚ Α 219/25.11.2022)
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδο τικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνι κών ομάδων και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4996/2022 (ΦΕΚ Α 218/24.11.2022)
Kαθορισμός κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που…
Ανακοινώσεις Φ. 0544/M. 7197/ΑΣ 62329/2022 (ΦΕΚ Α 217/21.11.2022)
Θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της…
Π.Δ. 78/2022 (ΦΕΚ Α 217/21.11.2022)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Ορχομενού, της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, στη…
ΝΟΜΟΣ 4994/2022 (ΦΕΚ Α 215/18.11.2022)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019…
ΝΟΜΟΣ 4995/2022 (ΦΕΚ Α 216/18.11.2022)
Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4993/2022 (ΦΕΚ Α 214/17.11.2022)
Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής
Π.Δ. 77/2022 (ΦΕΚ Α 212/17.11.2022)
Ίδρυση Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (Κ.Ε.Δ.) και κατάργηση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Τροποποίηση του π.δ.…
ΝΟΜΟΣ 4992/2022 (ΦΕΚ Α 213/17.11.2022)
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2020.
ΝΟΜΟΣ 4991/2022 (ΦΕΚ Α 211/14.11.2022)
Κύρωση της από 30.3.2022 Συμφωνίας Τροποποίησης της από 30.7.2018 Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Ανάπτυξη Εμπορευματικού …
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/Μ.7553/ΑΣ56614/2022 (ΦΕΚ Α 209/09.11.2022)
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πέμπτης Συνεδρίασης της Κοινής Υπουργικής Επιτροπής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής…
ΝΟΜΟΣ 4988/2022 (ΦΕΚ Α 207/04.11.2022)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα του πολιτισμού μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής…
ΝΟΜΟΣ 4989/2022 (ΦΕΚ Α 208/04.11.2022)
Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης «Θεοφάνης Ερμής Θεοχαρόπουλος», διατάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Δ1β/Γ.Π.οικ. 66354/2022 (ΦΕΚ Β 6001/24.11.2022)
Ειδικότερα θέματα υλοποίησης της Δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του Τραχήλου…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790/2022 (ΦΕΚ Β 5541/27.10.2022)
Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προβλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του…
Υπ. Απόφαση Κ3/121512/2022 (ΦΕΚ Β 5231/10.10.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού…
Αποφάσεις Οργάνων 64506/2022 (ΦΕΚ Β 5149/03.10.2022)
Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της  παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Υπ. Απόφαση Φ.350/96/119742/E3/2022 (ΦΕΚ Β 5131/01.10.2022)
Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161/2022 (ΦΕΚ Β 4862/15.09.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμός των στοιχείων των περ. α έως θ…
Αποφάσεις Οργάνων 19769/22/ΓΠ/2022 (ΦΕΚ Β 4844/14.09.2022)
Ίδρυση και Κανονισμός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ιατρική  του Τρόπου Ζωής» και διακριτικό τίτλο…
Υπ. Απόφαση 83779/2022 (ΦΕΚ Β 4830/13.09.2022)
Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Υπ. Απόφαση 513542/2022 (ΦΕΚ Β 4763/12.09.2022)
Διαδικασία χορήγησης Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας.
Υπ. Απόφαση 109153/2022 (ΦΕΚ Β 4771/12.09.2022)
Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας.
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/2022 (ΦΕΚ Β 4695/17.08.2022)
Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και…
Υπ. Απόφαση 270999/Δ5/2022 (ΦΕΚ Β 4663/05.09.2022)
Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επι σκευής για την αποκατάσταση…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 3161.22/87514/2021/2021 (ΦΕΚ Β 5627/02.12.2021)
Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών των Πλοηγικών Σταθμών.
Υπ. Απόφαση 2976/335077/2021 (ΦΕΚ Β 5601/02.12.2021)
Έγκριση τυπικών τροποποιήσεων των προδια γραφών του προϊόντος ΠΟΠ Σαντορίνη.
Υπ. Απόφαση 335060/2021 (ΦΕΚ Β 5608/02.12.2021)
Καθορισμός ύψους και διαδικασίας χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική…
Υπ. Απόφαση Γ1α/Γ.Π.οικ.73587/2021 (ΦΕΚ Β 5626/02.12.2021)
Σύσταση οργανικών θέσεων κλάδου Ειδικευμέ νων Ιατρών/Οδοντιάτρων ΕΣΥ στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου με ταυτόχρονη…
Υπ. Απόφαση 92254/2021 (ΦΕΚ Β 5621/02.12.2021)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δημόσιες Βι βλιοθήκες (ΝΠΔΔ) εποπτευόμενες από το Υπουρ γείο Παιδείας…
Υπ. Απόφαση Γ1α/Γ.Π.οικ. 73585/2021 (ΦΕΚ Β 5626/02.12.2021)
Σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι.) Νέας Κερασούντας, ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Φιλιππιάδας, αρμοδιότητας της…
Υπ. Απόφαση Κ.Γ./Δ3/Α 40295/2021 (ΦΕΚ Β 5619/02.12.2021)
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ελικοδρομίου στην περιοχή «Πυλόκαμπος» του Δήμου Πύλου Νέστορος νομού Μεσσηνίας,…
Υπ. Απόφαση 129600/2021 (ΦΕΚ Β 5635/02.12.2021)
Τροποποίηση της απόφασης 101195/17.09.2021 του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 75187/2021 (ΦΕΚ Β 5638/02.12.2021)
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Υπ. Απόφαση 2977/335101/2021 (ΦΕΚ Β 5602/02.12.2021)
Έγκριση τυπικών τροποποιήσεων των προδια γραφών του προϊόντος Π.Γ.Ε. Άγιο Όρος.