×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4577/2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4579/2018
Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών προσαρμογή της νομοθεσίας…
ΝΟΜΟΣ 4578/2018
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4576/2018
Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου…
ΝΟΜΟΣ 4575/2018 Προσαρμογή Οδηγίας
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1219/2018
Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (ΕΦΚΑ) από τα ακαθάριστα έσοδα μη…
ΠΟΛ 1220/2018
Κοινοποίηση της διάταξης των άρθρων 68 του Ν.4386/2016, 71 του…
ΠΟΛ 1216/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος του άρθρου…
ΠΟΛ 1215/2018
Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή…
ΠΟΛ 1214/2018
Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1688/2018
Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων…
Εγκύκλιος 1175168/2018
Φορολογική μεταχείριση χρηματικού βραβείου που λαμβάνει νομικό πρόσωπο ή νομική…
Εγκύκλιος 1169765/2018
Κοινοποίηση της αριθμ. 172/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…
Εγκύκλιος 121262/2018
Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα.
Εγκύκλιος 1257777/2018
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί…