×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4886/2022 (ΦΕΚ Α 12/24.01.2022)
Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της…
ΝΟΜΟΣ 4883/2022 (ΦΕΚ Α 9/21.01.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του…
ΝΟΜΟΣ 4884/2022 (ΦΕΚ Α 10/21.01.2022)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος…
ΝΟΜΟΣ 4885/2022 (ΦΕΚ Α 11/21.01.2022)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γραφείου του…
Π.Δ. 2/2022 (ΦΕΚ Α 8/19.01.2022)
Περί εφαρμογής της απόφασης 2511(2020) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Π.Δ. 3/2022 (ΦΕΚ Α 8/19.01.2022)
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελικών Λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας.
ΝΟΜΟΣ 4882/2022 (ΦΕΚ Α 7/17.01.2022)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών…
ΝΟΜΟΣ 4878/2022 (ΦΕΚ Α 3/17.01.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας Εφαρμογής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας…
ΝΟΜΟΣ 4879/2022 (ΦΕΚ Α 4/17.01.2022)
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη…
ΝΟΜΟΣ 4881/2022 (ΦΕΚ Α 6/17.01.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της…
ΝΟΜΟΣ 4880/2022 (ΦΕΚ Α 5/17.01.2022)
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Κινηματογραφικές Συμπαραγωγές (Αναθεωρημένη).
ΝΟΜΟΣ 4877/2022 (ΦΕΚ Α 2/17.01.2022)
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής…
Π.Δ. 1/2022 (ΦΕΚ Α 1/07.01.2022)
Σύσταση μίας θέσης Πρεσβευτή Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο και μίας θέσης Πρεσβευτή…
Π.Υ.Σ. 56/2021 (ΦΕΚ Α 254/28.12.2021)
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο…
ΝΟΜΟΣ 4876/2021 (ΦΕΚ Α 251/23.12.2021)
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1003049 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 142/20.01.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (B’4738) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός…
Υπ. Απόφαση Α 1004/2022 (ΦΕΚ Β 119/19.01.2022)
Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Υπ. Απόφαση 110/2022 (ΦΕΚ Β 117/19.01.2022)
Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας.
Υπ. Απόφαση 7534 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 136/19.01.2022)
Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από: α) τις πυρκαγιές…
Υπ. Απόφαση 112/2022 (ΦΕΚ Β 137/19.01.2022)
Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./4/23681/2022 (ΦΕΚ Β 122/19.01.2022)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση 1218/2022 (ΦΕΚ Β 122/19.01.2022)
Υπέρβαση του ανώτατου αριθμού επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας έτους 2021 υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης…
Υπ. Απόφαση 4808/2022 (ΦΕΚ Β 137/19.01.2022)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2963).
Υπ. Απόφαση 61/9436/2022 (ΦΕΚ Β 129/19.01.2022)
Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών για το έτος 2022.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./6/23679/2022 (ΦΕΚ Β 122/19.01.2022)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./5/23680/2022 (ΦΕΚ Β 122/19.01.2022)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση Δ3(γ)/οικ. 2045/2022 (ΦΕΚ Β 115/18.01.2022)
Καθορισμός τιμής και τρόπος διάθεσης πώλησης από το Κρατικό Μονοπώλιο του εισαχθέντος από την εταιρία…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./13/22642/2022 (ΦΕΚ Β 112/18.01.2022)
Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υπουργείο…
Υπ. Απόφαση Γ2α/οικ.1731/2022 (ΦΕΚ Β 115/18.01.2022)
Μετατροπή οργανικών θέσεων του κλάδου ειδι κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που συστήθηκαν με διαζευκτικές ειδικότητες, σε…
Υπ. Απόφαση Γ2γ/73814/21/2022 (ΦΕΚ Β 115/18.01.2022)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στo Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί ας…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2022/2021
Κοινοποίηση της αρ.πρ.Α.1005/15.01.2021 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμό της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής…
ΝΟΜΟΣ 4768/2021 (ΦΕΚ Α 11/26.01.2021)
Κύρωση της Πολυμερούς Σύμβασης για την εφαρμογή των μέτρων που σχετίζονται με τις  φορολογικές συμφωνίες για…
Υπ. Απόφαση Α 1015/2021 (ΦΕΚ Β 246/26.01.2021)
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα…
Υπ. Απόφαση 118/2021 (ΦΕΚ Β 244/26.01.2021)
Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας.
Υπ. Απόφαση 977/2021 (ΦΕΚ Β 245/26.01.2021)
Καθιέρωση εργασίας πέραν των ωρών υποχρεω τικής απασχόλησης σε υπαλλήλους του Ελεγκτι κού Συνεδρίου για…
Υπ. Απόφαση Α1ε/Γ.Π.οικ. 4559/2021 (ΦΕΚ Β 245/26.01.2021)
Ορισμός διατάκτη και αποφαινόμενου οργάνου για δαπάνες και δημόσιες συμβάσεις που άπτο νται των αρμοδιοτήτων…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2023/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1298/30.12.2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την παραλαβή με απαλλαγή…
Υπ. Απόφαση ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.1197/2021 (ΦΕΚ Β 245/26.01.2021)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και την Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου…
Υπ. Απόφαση 3719/2021
Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους.
Υπ. Απόφαση 10630/B2/2018 (ΦΕΚ Β 187/26.01.2018)
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, (ΙΕΠ) φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ.…