×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2060/2019
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης.
Π.Δ. 34/2019
Μεταφορά της αρμοδιότητας εκτέλεσης και εποπτείας των τεχνικών έργων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη…
Π.Δ. 33/2019
Εφαρμογή της απόφασης 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 32/2019 (ΦΕΚ Α 58/15.04.2019)
Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού…
Εγκύκλιος 41941/2019
Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας…
ΝΟΜΟΣ 4606/2019 (ΦΕΚ Α 57/11.04.2019)
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2059/2019
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1137/2019
Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018…
Α.Α.Δ.Ε. 1053078/2019
Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1071/2018
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω…
Π.Δ. 35/2018 (ΦΕΚ Α 69/19.04.2018)
Τροποποίηση προεδρικών διαταγμάτων για τις οργανικές θέσεις σε έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας .
ΠΟΛ 1056/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί…
ΠΟΛ 1059/2017
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής.
ΠΟΛ 1040/2016
Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος…
Π.Δ. 45/2016 (ΦΕΚ Α 69/19.04.2016)
Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ΜουσουλμανικώνΣπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Π.Δ. 44/2016 (ΦΕΚ Α 68/19.04.2016)
Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών και…