×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
Π.Ν.Π. 9-8-2022/2022 (ΦΕΚ Α 152/09.08.2022)
Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Υπ. Απόφαση 0544/2022 (ΦΕΚ Α 151/09.08.2022)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
Υπ. Απόφαση Φ 3400.1/ΑΣ 44262/2022 (ΦΕΚ Α 151/09.08.2022)
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης περί απόφασης 2590 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με το Μάλι.
Υπ. Απόφαση 3440/2022 (ΦΕΚ Α 151/09.08.2022)
Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης περί απόφασης 2598 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με την αντιμετώπιση…
ΝΟΜΟΣ 4964/2022 (ΦΕΚ Α 150/30.07.2022)
Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών…
ΝΟΜΟΣ 4963/2022 (ΦΕΚ Α 149/30.07.2022)
Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
ΝΟΜΟΣ 4962/2022 (ΦΕΚ Α 148/28.07.2022)
Αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, αναμόρφωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής…
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 7974 Διεκπ. 5092/2022 (ΦΕΚ Α 147/28.07.2022)
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού…
ΝΟΜΟΣ 4961/2022 (ΦΕΚ Α 146/27.07.2022)
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4960/2022 (ΦΕΚ Α 145/22.07.2022)
Εθνικό Σύστημα Επιτροπείας και Πλαίσιο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης…
ΝΟΜΟΣ 4959/2022 (ΦΕΚ Α 144/22.07.2022)
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας…
Π.Δ. 56/2022 (ΦΕΚ Α 143/22.07.2022)
Καθορισμός κλάδων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
ΝΟΜΟΣ 4957/2022 (ΦΕΚ Α 141/21.07.2022)
Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των…
ΝΟΜΟΣ 4958/2022 (ΦΕΚ Α 142/21.07.2022)
Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
ΝΟΜΟΣ 4956/2022 (ΦΕΚ Α 140/19.07.2022)
Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/78010/2723/2022 (ΦΕΚ Β 4185/08.08.2022)
 Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, κατά την έννοια και για την εφαρμογή…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 74086/2022 (ΦΕΚ Β 3890/22.07.2022)
Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Υπ. Απόφαση 67759/2022 (ΦΕΚ Β 3795/19.07.2022)
  Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ Β 3733/14.07.2022)
Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών.
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ Β 3636/11.07.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/57930/2029/2022 (ΦΕΚ Β 3521/07.07.2022)
  Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 90/2022 (ΦΕΚ Β 2934/10.06.2022)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81/24.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 2005/2022 (ΦΕΚ Β 2932/10.06.2022)
Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Προστα σία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουργείο Εσω τερικών.
Υπ. Απόφαση 79708 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2930/09.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219/ΕΞ 2021/ 25-06-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και…
Υπ. Απόφαση 79709 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2930/09.06.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/ 30.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59447/12/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του ΣΤ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ζώνες Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης), σε…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59445/11/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του Δ’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Οριοθετήσεις οικισμών Ι), σε εφαρμογή…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59443/10/2022 (ΦΕΚ Β 2931/09.06.2022)
Κατάρτιση και έγκριση του Ε’ τμήματος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Αναγνώριση οδών), σε εφαρμογή της…
Υπ. Απόφαση 3214/2022 (ΦΕΚ Β 2914/08.06.2022)
Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΦΕΠΑΕ για…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51365/2020 (ΦΕΚ Β 3438/15.08.2020)
Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/ 14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας…
Ν.Δ. 2185/1952 (ΦΕΚ Α 217/15.08.1952)
Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτημάτων προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων