×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Ν.Π. 10-8-2020/2020 (ΦΕΚ Α 157/10.08.2020)
Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού…
Υπ. Απόφαση Α 1186/2020
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
Α.Α.Δ.Ε. Α 1181/2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1175/2020
Παράταση έως 31.10.2020 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2128/2020
`Ασκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013…
Π.Υ.Σ. 34/2020 (ΦΕΚ Α 153/03.08.2020)
Σύσταση δύο (2) θέσεων συνεργατών στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας Γεωργίου Γεραπετρίτη.
Π.Δ. 60/2020 (ΦΕΚ Α 152/03.08.2020)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου Περιστερίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, στη Δημοτική Κοινότητα…
Π.Δ. 59/2020 (ΦΕΚ Α 152/03.08.2020)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας ’Αννης Περιστερίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, στη Δημοτική Κοινότητα του…
ΝΟΜΟΣ 4715/2020 (ΦΕΚ Α 149/01.08.2020)
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού…
Π.Δ. 58/2020 (ΦΕΚ Α 151/01.08.2020)
Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Δικαιοσύνης.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Π.Δ. 82/2016 (ΦΕΚ Α 153/12.08.2016)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’ του Π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών διαταγμάτων του…
ΠΟΛ 1180/2015
Τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1271/23-12-2013 (ΦΕΚ Β 3364) «Καθορισμός της…
Π.Δ. 59/2015 (ΦΕΚ Α 92/12.08.2015)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Προκοπίου Ολυμπιακής Ακτής Κατερίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και…
Π.Δ. 60/2015 (ΦΕΚ Α 92/12.08.2015)
Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτουορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων…
ΠΟΛ 1192/2014
A ναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης…
ΠΟΛ 1191/2014
Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ΄ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του…
Π.Δ. 76/2010 (ΦΕΚ Α 140/12.08.2010)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία2008/43/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2008 για την καθιέρωση,…