×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
ΝΟΜΟΣ 4620/2019 (ΦΕΚ Α 96/11.06.2019)
Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Π.Δ. 52/2019
Δικονομικοί κανόνες επί υποθέσεων δικαιοδοσίας Μουφτήδων Θράκης Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Διεύθυνσης Υποθέσεων Δικαιοδοσίας Μουφτή…
Π.Δ. 55/2019
Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος…
Εγκύκλιος 61665/2019
Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με…
Π.Δ. 56/2019
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
Υπ. Απόφαση 2456/2019
Απόφαση 2456 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων στην Υεμένη.
Π.Δ. 54/2019 (ΦΕΚ Α 92/11.06.2019)
Προέλευση, προσόντα, επιλογή και εξέλιξη των κληρικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Π.Δ. 53/2019
Τροποποίηση οργανικών διατάξεων της Ελληνικής Αστυνομίας .
ΝΟΜΟΣ 4619/2019 (ΦΕΚ Α 95/11.06.2019)
Κύρωση του Ποινικού Κώδικα.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2105/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73).
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1078/2016
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55) που αφορούν την…
Εγκύκλιος 1094040/2016
Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία.
Εγκύκλιος 1082681/2015
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης.
ΠΟΛ 1126/2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του Ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων…
ΠΟΛ 1148/2013
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ.
ΠΟΛ 1141/2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4…
Π.Δ. 114/2013 (ΦΕΚ Α 147/17.06.2013)
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση…