×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4522/2018
Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε…
ΝΟΜΟΣ 4523/2018
Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες…
ΝΟΜΟΣ 4521/2018 ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 4520/2018
Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και…
ΝΟΜΟΣ 4519/2018
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1043/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση…
ΠΟΛ 1048/2018
Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων που υποβάλλονται στον αρμόδιο υπάλληλο του…
ΠΟΛ 1047/2018
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των…
ΠΟΛ 1046/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε…
ΠΟΛ 1053/2018
Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1044619/2018
Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις…
Εγκύκλιος 1035192/2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ…
Εγκύκλιος 1040816/2018
Φορολογική μεταχείριση αναγκαστικών δασικών συνεταιρισμών που συστήθηκαν με τον α.ν.1627/1939.
Εγκύκλιος 171563131/2018
Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον II », που θα…
Εγκύκλιος 0000501/2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.