×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Α.Α.Δ.Ε. Α 1100/2019
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1101/2019
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του…
Α.Α.Δ.Ε. E 2045/2019
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 στα τέλη…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1099/2019
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του…
Α.Α.Δ.Ε. E 2044/2019
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 33 του Ν. 4389/2016 σχετικά με την ευθύνη της Διοίκησης, του…
ΝΟΜΟΣ 4603/2019 (ΦΕΚ Α 48/14.03.2019)
Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 28/2019
Οργανισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου».
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2042/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-2019 (τροποποίηση διατάξεων του τέταρτου…
Π.Δ. 27/2019 (ΦΕΚ Α 46/12.03.2019)
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
ΝΟΜΟΣ 4600/2019 (ΦΕΚ Α 43/09.03.2019)
Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1045/2017
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.…
ΠΟΛ 1032/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Δήμου…
ΠΟΛ 1033/2017
Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις περιοχές του Δήμου…
ΠΟΛ 1047/2017
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών…
Εγκύκλιος Φ.10043 / οικ.14226 / 431/2017
Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
Εγκύκλιος Φ.10043/οικ.14226/431/2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση
ΠΟΛ 1084/2014
Παροχή πληροφοριών ως προς την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης μεταβολής για τη λύση…