×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Δ. 4/2021 (ΦΕΚ Α 4/14.01.2021)
Κατάρτιση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας των Yπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2007/2021
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα μερίσματα που διανέμει η Τράπεζα της Ελλάδος στους…
Υπ. Απόφαση 2888/2021
Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2008/2021
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 Α΄,…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1004/2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α 1275/15-12-2020 απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για την…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1003/2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των όρων και…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2006/2021
Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Παράταση υποβολής Συγκεντρωτικών Παραστατικών Εφοδιασμού…
Π.Δ. 3/2021 (ΦΕΚ Α 3/06.01.2021)
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών.
Π.Δ. 1/2021 (ΦΕΚ Α 1/05.01.2021)
Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση Α 1479/2020
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1011/2020
Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1003/2020 (ΦΕΚ Β 28/16.01.2020)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εισφοράς επί του ετήσιου συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ…
Υπ. Απόφαση 22/7524/2020 (ΦΕΚ Β 28/16.01.2020)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 32/15688/ 25-1-2019 (ΦΕΚ Β΄320/Β΄/08.02.2019) υπουργικής απόφασης με θέμα: "Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης…
Π.Δ. 2/2018 (ΦΕΚ Α 4/16.01.2018)
Εφαρμογή της απόφασης 2356 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), σχετικά με…
ΠΟΛ 1009/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α΄/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.
Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 13/2018
Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με…