×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Εγκύκλιος 40037/2020
Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του Ν. 4529/2018.
Εγκύκλιος 18749/2020
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Χορήγηση Επιδόματος Γέννησης»
ΝΟΜΟΣ 4667/2020 (ΦΕΚ Α 38/20.02.2020)
Kύρωση της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο I και της από 3.2.2020 Τροποποιητικής Σύμβασης…
Π.Δ. 21/2020 (ΦΕΚ Α 37/20.02.2020)
Ανασύσταση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Βάχλιας Γορτυνίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και…
Π.Δ. 20/2020 (ΦΕΚ Α 37/20.02.2020)
Ανασύσταση ως κυρίαρχης Μονής της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικολάου Σιαμάδων, της Ιεράς Μητροπόλεως…
Υπ. Απόφαση 11026/2020
Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.
Π.Δ. 18/2020 (ΦΕΚ Α 34/19.02.2020)
Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Εγκύκλιος 37567/2020
Ημερομηνίες πίστωσης Παροχών Ασθενείας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2020.
Υπ. Απόφαση 4656/309/2020
Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 108 του N . 4387/2016 για το χαρακτηρισμό οφειλών…
ΝΟΜΟΣ 4666/2020 (ΦΕΚ Α 35/19.02.2020)
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ)…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος 5951/2017
Εφαρμογή Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄230) - Κεφάλαιο Ζ΄ «Απλούστευση πλαισίου Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρων…
Εγκύκλιος 357/2016
Κατάρτιση Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,…
Εγκύκλιος 0001142/2016
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την…
Π.Δ. 17/2016 (ΦΕΚ Α 26/24.02.2016)
Εφαρμογή της απόφασης 2125 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Εγκύκλιος 1026537/2016
Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Καλαμάτας, Πύργου και Τρίπολης, καθώς και της…
Π.Δ. 18/2016 (ΦΕΚ Α 27/24.02.2016)
Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων και διορισμός νέου.
Π.Δ. 14/2016 (ΦΕΚ Α 25/24.02.2016)
Επανασύσταση της Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Αρκαδίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και…