×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Δ. 6/2020 (ΦΕΚ Α 5/15.01.2020)
Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού.
Π.Δ. 4/2020 (ΦΕΚ Α 4/15.01.2020)
Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2005/2020
Έκπτωση επισφαλών απαιτήσεων ημεδαπών τουριστικών επιχειρήσεων λόγω της πτώχευσης του βρετανικού τουριστικού πρακτορείου Thomas Cook.
Π.Δ. 5/2020 (ΦΕΚ Α 5/15.01.2020)
Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού.
Π.Δ. 8/2020 (ΦΕΚ Α 7/15.01.2020)
Εξαίρεση των Υπουργείων Προστασίας του Πο- λίτη, Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από την…
Π.Δ. 7/2020 (ΦΕΚ Α 6/15.01.2020)
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού.
Π.Δ. 3/2020 (ΦΕΚ Α 3/14.01.2020)
Εφαρμογή της απόφασης 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Υπ. Απόφαση 59234/2020
Καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από μητέρες κατά το πρώτο έτος μετά τον τοκετό.
Π.Δ. 2/2020 (ΦΕΚ Α 2/14.01.2020)
Αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και των…
Εγκύκλιος Ε 2004/2020
Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος Ε 2014/2019
Κοινοποίηση της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας.
Εγκύκλιος Ε 2020/2019
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας…
Σ.ΛΟ.Τ. 2894/2017
Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ
Σ.ΛΟ.Τ. 158/2017
Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων.
Σ.ΛΟ.Τ. 2915/2017
Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων
Εγκύκλιος Φ80000/οικ.2460/106/2017
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016
Σ.ΛΟ.Τ. 151/2017
Aπομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων