×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4972/2022 (ΦΕΚ Α 181/23.09.2022)
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και…
ΝΟΜΟΣ 4973/2022 (ΦΕΚ Α 182/23.09.2022)
Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 2.2.2018 Σύμβασης Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων…
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 9357 Διεκπ. 6016/2022 (ΦΕΚ Α 180/21.09.2022)
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για την…
Ανακοινώσεις Φ. 0544/M.7400/ΑΣ 47648/2022 (ΦΕΚ Α 179/21.09.2022)
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
Ανακοινώσεις Φ. 0544/M.7285/ΑΣ 47645/2022 (ΦΕΚ Α 179/21.09.2022)
 Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
Ανακοινώσεις Φ. 0544/M.7467/ΑΣ 47649/2022 (ΦΕΚ Α 179/21.09.2022)
 Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης…
Ανακοινώσεις . Φ. 0544/M.7352/ΑΣ 47647/2022 (ΦΕΚ Α 179/21.09.2022)
Θέση σε ισχύ του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του…
ΝΟΜΟΣ 4970/2022 (ΦΕΚ Α 177/16.09.2022)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση του Βασιλείου της Σουηδίας.
ΝΟΜΟΣ 4971/2022 (ΦΕΚ Α 178/16.09.2022)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.
Π.Υ.Σ. 27/2022 (ΦΕΚ Α 176/15.09.2022)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής…
ΝΟΜΟΣ 4969/2022 (ΦΕΚ Α 175/15.09.2022)
Κύρωση της από 9.8.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη…
Π.Δ. 69/2022 (ΦΕΚ Α 174/14.09.2022)
Μεταφορά της έδρας της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων Πέτας Κουβαρά της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας…
Π.Δ. 68/2022 (ΦΕΚ Α 174/14.09.2022)
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Αικατερίνης Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς,…
Π.Δ. 67/2022 (ΦΕΚ Α 173/12.09.2022)
Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).
ΝΟΜΟΣ 4967/2022 (ΦΕΚ Α 171/09.09.2022)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019,…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 270999/Δ5/2022 (ΦΕΚ Β 4663/05.09.2022)
Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επι σκευής για την αποκατάσταση…
Αποφάσεις Οργάνων 1039/2/2022 (ΦΕΚ Β 4403/18.08.2022)
Κανονισμός περί καθορισμού αρχών Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας.
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/2022 (ΦΕΚ Β 4333/12.08.2022)
Καθορισμός πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμούς…
Υπ. Απόφαση Γ2α/21572/2022 (ΦΕΚ Β 4281/11.08.2022)
Μεταφορά οργανικών θέσεων ειδικευομένων ιατρών στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ…
Υπ. Απόφαση Β. Προτερ. 99286/Ζ1/2022 (ΦΕΚ Β 4211/09.08.2022)
Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θέματα σχετικά…
Αποφάσεις Οργάνων ΔΒ3H 513/750/οικ. 19993/2022 (ΦΕΚ Β 4204/08.08.2022)
Προσθήκη νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στις κατηγορίες ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ στα αποζημιούμενα από…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/78010/2723/2022 (ΦΕΚ Β 4185/08.08.2022)
 Καθορισμός κριτηρίων χαρακτηρισμού κτιρίων ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, κατά την έννοια και για την εφαρμογή…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 69943/2022 (ΦΕΚ Β 3943/25.07.2022)
Καθορισμός του τρόπου συμπλήρωσης και επαλήθευσης του Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων, καθώς και των τεχνικών λεπτομερειών…
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 74086/2022 (ΦΕΚ Β 3890/22.07.2022)
Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022.
Υπ. Απόφαση 67759/2022 (ΦΕΚ Β 3795/19.07.2022)
  Έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
Υπ. Απόφαση Αριθμ. 13387/2022 (ΦΕΚ Β 3737/15.07.2022)
Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας καταστημάτων υγει ονομικού ενδιαφέροντος…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/2022 (ΦΕΚ Β 3733/14.07.2022)
Μεθοδολογία οριοθέτησης οικισμών.
Υπ. Απόφαση Β2β/Γ.Π.οικ.40646/2022 (ΦΕΚ Β 3710/14.07.2022)
Μέθοδος υπολογισμού και εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (Clawback) για τη δαπάνη των φαρμάκων υψηλού…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/2022 (ΦΕΚ Β 3636/11.07.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 118380/Θ2/2021 (ΦΕΚ Β 4438/25.09.2021)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκκλη σιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστι κών Λυκείων.
Υπ. Απόφαση 363/2021 (ΦΕΚ Β 4409/25.09.2021)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/10/2021.
Υπ. Απόφαση 6312/2021 (ΦΕΚ Β 4414/25.09.2021)
Καθορισμός αποζημίωσης ειδικού-εμπειρογνώ μονα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
ΝΟΜΟΣ 4832/2021 (ΦΕΚ Α 172/25.09.2021)
Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό…
Υπ. Απόφαση 33496 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 4409/25.09.2021)
Ρύθμιση ειδικών τεχνικών θεμάτων μετάδοσης και αναμετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων του Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής…
Υπ. Απόφαση 364/2021 (ΦΕΚ Β 4409/25.09.2021)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/10/2021.
Υπ. Απόφαση 6844/2021 (ΦΕΚ Β 4414/25.09.2021)
Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Υπ. Απόφαση 118160/2021 (ΦΕΚ Β 4438/25.09.2021)
Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων…
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/2021 (ΦΕΚ Β 4441/25.09.2021)
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…
Υπ. Απόφαση 117399/Δ2/2021 (ΦΕΚ Β 4433/25.09.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 85980/Δ2/ 03-07-2020 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου» (Β΄…