×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4553/2018
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου…
ΝΟΜΟΣ 4552/2018
Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Ιταλικής…
ΝΟΜΟΣ 4551/2018
Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου…
ΝΟΜΟΣ 4550/2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και…
ΝΟΜΟΣ 4549/2018
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1133/2018
Εφαρμογή της Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με…
ΠΟΛ 1120/2018
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των…
ΠΟΛ 1129/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή…
ΠΟΛ 1131/2018
Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του…
ΠΟΛ 1128/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του Ν.4537/2018 (84 Α΄)…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1106959/2018
Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μετά…
Εγκύκλιος 1105176/2018
Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη…
Εγκύκλιος 1101118/2018
Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας - επιλεξιμότητα εκτελωνιστικών επιχειρήσεων.
Εγκύκλιος 46157/2018
Τροποποίηση (3η) της με αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.37400/19-05-2017 (Β΄ 1752) απόφασης του…
Εγκύκλιος Φ.10141/878/2018
Αριθμ. πρωτ.: Φ.10141/οικ.33777/878/2018 Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε φροντιστήρια και κέντρα…