×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4537/2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες…
ΝΟΜΟΣ 4538/2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας…
ΝΟΜΟΣ 4536/2018
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας…
ΝΟΜΟΣ 4535/2018
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας…
ΝΟΜΟΣ 4534/2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1091/2018
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του…
ΠΟΛ 1095/2018
Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174/2013 σε…
ΠΟΛ 1093/2018
Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. -Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών…
ΠΟΛ 1084/2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β΄ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ…
ΠΟΛ 1089/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4499/2017 (Α…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1077946/2018
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική…
Εγκύκλιος 1077995/2018
Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστηρικτικά έγγραφα που υποβάλλονται κατά…
Εγκύκλιος 1077997/2018
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την απαλλαγή από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης…
Εγκύκλιος 1075697/2018
Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που…
Εγκύκλιος 4241/A32/2018
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/ A 32 Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης…