×
Kodiko Forum Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε Τα αγαπημένα μου Οι σημειώσεις μου

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 5067/2023 (ΦΕΚ Α 189/21.11.2023)
Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/ 784 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης…
ΝΟΜΟΣ 5066/2023 (ΦΕΚ Α 188/15.11.2023)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για…
Π.Υ.Σ. 27/2023 (ΦΕΚ Α 185/10.11.2023)
Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, συντήρησης…
ΝΟΜΟΣ 5064/2023 (ΦΕΚ Α 186/10.11.2023)
Κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς 1/1/2021 έως 31/12/2021.
ΝΟΜΟΣ 5065/2023 (ΦΕΚ Α 187/10.11.2023)
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2021.
ΝΟΜΟΣ 5062/2023 (ΦΕΚ Α 183/03.11.2023)
Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικό τητάς τους και λοιπές διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 5063/2023 (ΦΕΚ Α 184/03.11.2023)
Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκε φαλικά Επεισόδια (ΜΑΦ…
Π.Υ.Σ. 24/2023 (ΦΕΚ Α 182/03.11.2023)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 19/28.5.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Στρατηγικών…
Π.Υ.Σ. 23/2023 (ΦΕΚ Α 182/03.11.2023)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 41/30.9.2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 30/30.9.2020 Π.Υ.Σ. «Σύσταση, συγκρότηση…
Π.Υ.Σ. 25/2023 (ΦΕΚ Α 181/03.11.2023)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16/31.5.2021 Πράξης  Υπουργικού Συμβουλίου «Συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας»…
ΝΟΜΟΣ 5061/2023 (ΦΕΚ Α 179/31.10.2023)
Διατάξεις για την ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΛΗΣ 13040 Διεκπ. 8757/2023 (ΦΕΚ Α 180/31.10.2023)
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τον…
ΝΟΜΟΣ 5060/2023 (ΦΕΚ Α 177/27.10.2023)
Κύρωση του Προγράμματος Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της…
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Φ. 800/37/115040/Σ.18152/2023 (ΦΕΚ Β 6612/23.11.2023)
Μετακίνηση δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./266/15517/2023 (ΦΕΚ Β 6618/23.11.2023)
(1) Κατανομή ενός (1) ατόμου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Υπ. Απόφαση ΓΓΑ/359360/2023 (ΦΕΚ Β 6609/23.11.2023)
Σχεδιασμός και καθορισμός του κανονιστικού πλαισίου (όρων και προϋποθέσεων) της διαδικασίας διενέργειας επιτόπιων ελέγχων σε…
Υπ. Απόφαση 1890/2023 (ΦΕΚ Β 6631/23.11.2023)
1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 627/11-04-2023 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης…
Υπ. Απόφαση 339112/Φ. ΕΡΓΟ/2023 (ΦΕΚ Β 6611/23.11.2023)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 331/36734/10-2-2022 (ΑΔΑ: Ω89Η4653ΠΓ-0ΦΟ) απόφασης του Yπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης…
Υπ. Απόφαση 98644/2023 (ΦΕΚ Β 6637/23.11.2023)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.
Υπ. Απόφαση 512222/2023 (ΦΕΚ Β 6611/23.11.2023)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196…
Υπ. Απόφαση 97527/2023 (ΦΕΚ Β 6613/23.11.2023)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απόφασης «Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ πρώην ΟΑΕΕ περιόδου…
Υπ. Απόφαση 130827/Ν1/2023 (ΦΕΚ Β 6635/23.11.2023)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης…
Υπ. Απόφαση Φ. 800/38/115048/Σ.18154/2023 (ΦΕΚ Β 6612/23.11.2023)
Μετακίνηση δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή…
Υπ. Απόφαση 50055 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ Β 6606/22.11.2023)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 13687 ΕΞ 2021/11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για…
Υπ. Απόφαση 99619/2023 (ΦΕΚ Β 6603/22.11.2023)
Ημιαυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας…
Υπ. Απόφαση 349728/2023 (ΦΕΚ Β 6607/22.11.2023)
Ορισμός εθνικού σημείου επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα άλλα κράτη-μέλη του όσον αφορά…
Υπ. Απόφαση 60114οικ./2023 (ΦΕΚ Β 6605/22.11.2023)
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από τον ορισμό δικαστικού καταστήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου…
Υπ. Απόφαση Φ.900/268633/2023 (ΦΕΚ Β 6604/22.11.2023)
Χωροθέτηση εκθεματικού υποβρυχίου στο Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας Οι Έλληνες και η Θάλασσα» στον Δήμο…
Χρήσιμα
Kodiko Forum ★
Πλατφόρμα Forum για την κοινότητα των εγγεγραμμένων χρηστών
Ψάχνω και δε βρίσκω
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 112173/2022
Σύσταση του Ελληνικού Τμήματος της Επιτρο πής Παρακολούθησης του Προγράμματος Δια συνοριακής Συνεργασίας INTERREG VI-A…
Υπ. Απόφαση 174792 ΕΞ 2022/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 73447 ΕΞ 2022/ 27.05.2022 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός επιχορήγησης των…
Υπ. Απόφαση 49806 ΕΞ 2022/2022
Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτι κού γάμου.
Υπ. Απόφαση 174950 ΕΞ 2022/2022
Αναστολή πρόσβασης του κοινού στο πληροφοριακό σύστημα «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του…
Υπ. Απόφαση ΓΔΟΥ 85/2022
Τροποποίηση των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’…
Υπ. Απόφαση 372543/2022
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφέρεια Αττικής) από τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.,…
Υπ. Απόφαση 60598οικ./2021 (ΦΕΚ Β 5515/29.11.2021)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστή μιο Αιγαίου.
Υπ. Απόφαση 152339 /B2/2021 (ΦΕΚ Β 5529/29.11.2021)
Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).
Υπ. Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./16133/Α325/2021 (ΦΕΚ Β 5500/29.11.2021)
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστι κής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια…
Υπ. Απόφαση 1246/2021 (ΦΕΚ Β 5497/29.11.2021)
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2020 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της…