×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/Μ.7462/ΑΣ 55974/2021 (ΦΕΚ Α 223/24.11.2021)
Έγκριση της δι’ανταλλαγής επιστολών συμφωνίας για την παράταση της ισχύος της ΕλληνοΑιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης…
Π.Δ. 95/2021 (ΦΕΚ Α 224/24.11.2021)
Καθορισμός λεπτομερειών και ειδικότερων ζητημάτων απονομής της Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Π.Δ. 94/2021 (ΦΕΚ Α 224/24.11.2021)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Αργυρίου Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, στη…
(ΦΕΚ Α 222/22.11.2021)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
(ΦΕΚ Α 222/22.11.2021)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου.
Π.Δ. 93/2021 (ΦΕΚ Α 221/22.11.2021)
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4020/2020/2290/2021 (ΦΕΚ Α 222/22.11.2021)
Μετονομασία της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού σε «Ιερά Μητρόπολις Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και…
(ΦΕΚ Α 217/19.11.2021)
Τροποποίησις του Κανονισμού υπ’ αρ. 325/2020 «Περί εκμισθώσεων, εκποιήσεων και εν γένει διαχειρίσεως της περιουσίας…
ΝΟΜΟΣ 4857/2021 (ΦΕΚ Α 219/19.11.2021)
Για την κύρωση του Ισολογισμού και των λοιπών  Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης, περιόδου αναφοράς…
ΝΟΜΟΣ 4856/2021 (ΦΕΚ Α 218/19.11.2021)
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2019.
ΝΟΜΟΣ 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021)
Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
(ΦΕΚ Α 217/19.11.2021)
Τροποποίησις του Κανονισμού υπ’ αρ. 324/2020 «Οργανισμός της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) της Εκκλησίας της…
Π.Δ. 91/2021 (ΦΕΚ Α 214/12.11.2021)
Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινω νιών και Πληροφορικής του Υπουργείου…
Π.Δ. 92/2021 (ΦΕΚ Α 216/12.11.2021)
Σύσταση δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».
ΝΟΜΟΣ 4855/2021 (ΦΕΚ Α 215/12.11.2021)
Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 149329/Δ2/2021 (ΦΕΚ Β 5468/25.11.2021)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλο σοφίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Υπ. Απόφαση 146843/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Παλλήνης.
Υπ. Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.72983/2021 (ΦΕΚ Β 5455/25.11.2021)
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83710/28-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./242/20368/2021 (ΦΕΚ Β 5477/25.11.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση 1859/329149/2021 (ΦΕΚ Β 5471/25.11.2021)
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/ 29-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09…
Υπ. Απόφαση 86603/2021 (ΦΕΚ Β 5479/25.11.2021)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας…
Υπ. Απόφαση 146793/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Αγρινίου.
Υπ. Απόφαση 146853/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Σαλαμίνας.
Υπ. Απόφαση 146837/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Κισσάμου.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./241/18999/2021 (ΦΕΚ Β 5477/25.11.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση 41252 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 5479/25.11.2021)
Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων…
Υπ. Απόφαση 402/2021 (ΦΕΚ Β 5478/25.11.2021)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25-7-2025 στις 31-12-2021
Υπ. Απόφαση 93043/2021 (ΦΕΚ Β 5473/25.11.2021)
Κατανομή πίστωσης του Α.Λ.Ε. 2310509001 «Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ ΑΕ περιουσίας των Τομέων…
Υπ. Απόφαση 146878/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Δυτικής Λέσβου.
Υπ. Απόφαση 94649/2021 (ΦΕΚ Β 5481/25.11.2021)
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Π.Δ. 98/2020 (ΦΕΚ Α 236/28.11.2020)
Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης.
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967/2020 (ΦΕΚ Β 5254/28.11.2020)
Ανάθεση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) της διεξαγωγής για λογαριασμό του…
Υπ. Απόφαση 76629/2020
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο…
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19645/2019
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2194/2019
Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 3842/2010.
Υπ. Απόφαση 77484/2019 (ΦΕΚ Β 4300/28.11.2019)
Καθορισμός ποσοστού και διαδικασία απόδοσης ποσού από το Ελληνικό Δημόσιο σε δήμους της χώρας και…
Εγκύκλιος 1165616/2019
Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της απόφασηςΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από…
Υπ. Απόφαση 123428 ΕΞ 2019/2019 (ΦΕΚ Β 4300/28.11.2019)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 6ης Μαΐου 2018 σε περιοχές της Περιφερειακής…
Υπ. Απόφαση 170195/758/2018 (ΦΕΚ Β 5351/28.11.2018)
Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονί ας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα Δάση).
Υπ. Απόφαση 61873/1410/2018 (ΦΕΚ Β 5344/28.11.2018)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το…