×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4830/2021 (ΦΕΚ Α 169/18.09.2021)
Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο φιάς Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ.3400.1/ΑΣ 45712/2021 (ΦΕΚ Α 168/16.09.2021)
Απόφαση 2588 (2021) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.
Π.Δ. 73/2021 (ΦΕΚ Α 167/14.09.2021)
Καθορισμός αριθμού οργανικών θέσεων προσωπικού κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης.
ΝΟΜΟΣ 4827/2021 (ΦΕΚ Α 164/10.09.2021)
Κύρωση της Συμφωνίας για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών…
ΝΟΜΟΣ 4829/2021 (ΦΕΚ Α 166/10.09.2021)
Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος…
ΝΟΜΟΣ 4828/2021 (ΦΕΚ Α 165/10.09.2021)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της…
Π.Δ. 72/2021 (ΦΕΚ Α 163/09.09.2021)
Συμμόρφωση προς την Οδηγία 2019/1831/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 279/31.10.2019) και τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία…
Π.Δ. 71/2021 (ΦΕΚ Α 162/09.09.2021)
Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού.
Π.Δ. 70/2021 (ΦΕΚ Α 161/09.09.2021)
Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
ΝΟΜΟΣ 4826/2021 (ΦΕΚ Α 160/07.09.2021)
Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση,…
Π.Υ.Σ. 35/2021 (ΦΕΚ Α 159/07.09.2021)
Υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1  του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή…
Π.Δ. 69/2021 (ΦΕΚ Α 158/06.09.2021)
Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Ρογών, της Δημοτικής Ενότητας Καλαβρύτων, του Δήμου Καλαβρύτων, σε Δημοτική Κοινότητα…
ΝΟΜΟΣ 4825/2021 (ΦΕΚ Α 157/04.09.2021)
Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών…
ΝΟΜΟΣ 4824/2021 (ΦΕΚ Α 156/02.09.2021)
Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου…
Π.Δ. 68/2021 (ΦΕΚ Α 155/31.08.2021)
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών.
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3244/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4313/17.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3244/2009/ 25-09-2009 (Β’ 2129) εγκριτικής πράξης για το δε ξαμενόπλοιο «ΑΣΑΧΙ…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1217/2021 (ΦΕΚ Β 4316/17.09.2021)
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3202/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4314/17.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3202/2009/ 06-04-2009 (Β’ 686) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΤΗΛΟΣ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3189/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4314/17.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3189/2008/ 20-02-2009 (Β’ 357) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΝΙΣΥΡΟΣ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/2862/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4313/17.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.2862/2004/ 17-06-2004 (ΤΑΠΣ 83) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΑΛΟΝΗΣΟΣ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/2864/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4283/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.2864/2004/ 17-06-2004 (ΤΑΠΣ 82) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΜΙΝΕΡΒΑ ΖΩΗ»…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1213/2021 (ΦΕΚ Β 4272/16.09.2021)
Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επι χείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώ πων και νομικών οντοτήτων…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/2993/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4283/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.2993/2006/ 12-07-2006 (ΤΑΠΣ 181) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΠΡΩΤΕΑΣ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3076/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4274/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3076/2007/ 06-07-2007 (Β’ 1254) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΜΠΕΡΝΤΙ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3520/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4286/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3520/2014/ 31-12-2014 (Β΄ 33) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΧΙΡΑΝΤΟ» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3225/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4274/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3225/2009/ 27-07-2009 (Β’ 1667) εγκριτικής πράξης για το φορτηγό πλοίο «ΙΑΝΘΗ»…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3521/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4286/16.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3521/2014/ 31-12-2014 (B’ 34) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «XAKONE» Νηολογίου…
Υπ. Απόφαση 112207 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 4291/16.09.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων, για την πλήρωση είκοσι (20) θέσεων με…
Υπ. Απόφαση 111951 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 4291/16.09.2021)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων, για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3188/01/2021/2021 (ΦΕΚ Β 4262/15.09.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3188/2008/ 20-02-2009 (Β’ 357) εγκριτικής πράξης για το δεξαμενόπλοιο «ΑΝΑΦΗ» Νηολογίου…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 37177/2020
Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του…
Υπ. Απόφαση ΓΔΟΥ 219/2020 (ΦΕΚ Β 4074/22.09.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία…
Π.Δ. 81/2020 (ΦΕΚ Α 182/22.09.2020)
Τροποποίηση του π.δ. 387/1991 «Περί Καθορισμού και Αναγνωρίσεως Πτυχίων Ειδικεύσεως Εξειδικεύσεως των Μαχίμων, Μηχανικών και…
Υπ. Απόφαση 97721/2020 (ΦΕΚ Β 4076/22.09.2020)
Έγκριση σύμβασης δωρεάς του κοινωφελούς ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και της ανώνυμης εταιρείας με την…
Υπ. Απόφαση ΓΔΟΥ 223/2020 (ΦΕΚ Β 4077/22.09.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/ 15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.58069/2020 (ΦΕΚ Β 4072/22.09.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/ 3.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και…
Υπ. Απόφαση ΓΔΟΥ218/2020 (ΦΕΚ Β 4073/22.09.2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και…
Υπ. Απόφαση Φ. 120/402565/Σ.3497/2020 (ΦΕΚ Β 4071/22.09.2020)
Κύρωση του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφαλείας (ΕΚΒΑ)
Υπ. Απόφαση 99400/ΕΥΘΥ 727/2017 (ΦΕΚ Β 3354/22.09.2017)
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊστάμενων οργανικών μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών…
Υπ. Απόφαση 2129/70097/2017 (ΦΕΚ Β 3361/22.09.2017)
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013,…