×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία Ψάχνω και δε βρίσκω Ποιοι είμαστε

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
ΝΟΜΟΣ 4934/2022 (ΦΕΚ Α 100/23.05.2022)
Ένταξη των περιοχών ισχύος του Kτηματολογικού Kανονισμού Δωδεκανήσου στο Eθνικό Kτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της…
ΝΟΜΟΣ 4933/2022 (ΦΕΚ Α 99/20.05.2022)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…
Π.Δ. 35/2022 (ΦΕΚ Α 98/19.05.2022)
Θέση σε κυκλοφορία νέου αναμνηστικού κέρματος κυκλοφορίας των 2€ έτους κοπής 2022 με θέμα: «200…
(ΦΕΚ Α 96/18.05.2022)
Κανονισμός Διοικητικής Διαδικασίας.
ΝΟΜΟΣ 4932/2022 (ΦΕΚ Α 95/13.05.2022)
Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής…
ΝΟΜΟΣ 4931/2022 (ΦΕΚ Α 94/13.05.2022)
Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας…
Π.Δ. 33/2022 (ΦΕΚ Α 92/10.05.2022)
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (Α΄ 2).
ΝΟΜΟΣ 4928/2022 (ΦΕΚ Α 88/09.05.2022)
Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου…
ΝΟΜΟΣ 4929/2022 (ΦΕΚ Α 89/09.05.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της…
Π.Υ.Σ. 14/2022 (ΦΕΚ Α 85/04.05.2022)
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής Δεξιοτήτων.
ΝΟΜΟΣ 4927/2022 (ΦΕΚ Α 87/09.05.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της…
ΝΟΜΟΣ 4930/2022 (ΦΕΚ Α 90/09.05.2022)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και  του Υπουργείου Δικαιοσύνης του…
Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ Α 91/09.05.2022)
Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).
Π.Υ.Σ. 13/2022 (ΦΕΚ Α 85/04.05.2022)
Συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Πολιτικής (Δ.Ε.Σ.Δ.Α.Π.).
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση Φ24α/53131/Δ4/2022 (ΦΕΚ Β 2446/18.05.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/ 03-06-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του…
Υπ. Απόφαση 197/2022 (ΦΕΚ Β 2427/18.05.2022)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2057 στις 31/5/2022.
Υπ. Απόφαση 65771 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2419/18.05.2022)
Σύσταση και συγκρότηση Επενδυτικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’…
Υπ. Απόφαση 146338/2022 (ΦΕΚ Β 2457/18.05.2022)
Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4903/2022.
Υπ. Απόφαση 195/2022 (ΦΕΚ Β 2427/18.05.2022)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2030 στις 31/5/2022 .
Υπ. Απόφαση 196/2022 (ΦΕΚ Β 2427/18.05.2022)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25/7/2025 στις 31/5/2022.
Υπ. Απόφαση 46317/2022 (ΦΕΚ Β 2447/18.05.2022)
Συστήμα Διαχείρισης και Ελέγχου για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ.…
Υπ. Απόφαση ΔΠΔΑ/144969/ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ/2022 (ΦΕΚ Β 2449/18.05.2022)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων, για το έτος 2022, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός και…
Υπ. Απόφαση ΔΠΔΑ/145009/ΟΣΕΘ/2022 (ΦΕΚ Β 2449/18.05.2022)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων, για το έτος 2022, ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός και…
Υπ. Απόφαση 2214.5-7/3761/2021/2022 (ΦΕΚ Β 2401/16.05.2022)
Έγκριση των όρων από τους οποίους θα διέπεται όταν νηολογηθεί σύμφωνα με το ν.δ. 2687/53,…
Υπ. Απόφαση 145561/2022 (ΦΕΚ Β 2416/16.05.2022)
Καθορισμός κομίστρου υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία που εκτελείται απο κλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα στα…
Υπ. Απόφαση 53552/Z1/2022 (ΦΕΚ Β 2412/16.05.2022)
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021…
Υπ. Απόφαση 64069 ΕΞ 2022/2022 (ΦΕΚ Β 2373/16.05.2022)
Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από την πυρκαγιά αρχής γενομένης της 3ης Αυγού στου 2021 σε…
Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45615/1554/2022 (ΦΕΚ Β 2402/16.05.2022)
Τεχνικά χαρακτηριστικά αεροϋποστηριζόμενων θόλων του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012, χρόνος διατήρησης και συναφή θέματα.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./127/6842/2022 (ΦΕΚ Β 2403/16.05.2022)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 108/6885/04-06-2021 απόφασης κατανομής διακριθέντων αθλητών/τριών κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.…
Χρήσιμα
Ψάχνω και δε βρίσκω ★
Υποστήριξη αναζήτησης για εγγεγραμμένους χρήστες
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Υπ. Απόφαση 1048/2021 (ΦΕΚ Β 2173/25.05.2021)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους (Υποπρόγραμμα Β’) έτους 2021…
Υπ. Απόφαση 14492 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 2157/25.05.2021)
Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΑ’ Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του…
Π.Δ. 34/2021 (ΦΕΚ Α 85/25.05.2021)
Εφαρμογή της υπ’ αρ. 2509 (2020) απόφασης του  Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 35/2021 (ΦΕΚ Α 85/25.05.2021)
Εφαρμογή της υπ’ αρ. 2498 (2019) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Υπ. Απόφαση Α. 1114/2021 (ΦΕΚ Β 2149/25.05.2021)
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για…
Υπ. Απόφαση 30105/2021 (ΦΕΚ Β 2156/25.05.2021)
Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.
Υπ. Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 32207/2021 (ΦΕΚ Β 2183/25.05.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού…
Υπ. Απόφαση οικ. 30073/2021 (ΦΕΚ Β 2181/25.05.2021)
Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006,…
Υπ. Απόφαση 55513 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 2150/25.05.2021)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών.
Υπ. Απόφαση 58877/Δ6/2021 (ΦΕΚ Β 2184/25.05.2021)
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το…