×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Υπ. Απόφαση 22727 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 837/03.03.2021)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα της 25ης Νοεμβρίου 2019 σε περιοχές του Δήμου…
Υπ. Απόφαση Α. 1031/2021 (ΦΕΚ Β 839/03.03.2021)
Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων «Δήλωση Φ.Μ.Α.».
Υπ. Απόφαση Γ2δ/Γ.Π. 82848/20/2021 (ΦΕΚ Β 814/02.03.2021)
Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Τα ξινόμησης Ιατρικών Πράξεων.
Υπ. Απόφαση Α.1036/2021 (ΦΕΚ Β 817/02.03.2021)
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση…
Υπ. Απόφαση 9501/323/2021 (ΦΕΚ Β 823/02.03.2021)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 1638/45/ 14-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα…
Υπ. Απόφαση 9500/322/2021 (ΦΕΚ Β 821/02.03.2021)
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021.
Υπ. Απόφαση Φ11321/9122/338/26.1.2021/2021 (ΦΕΚ Β 825/02.03.2021)
Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης ποσού προκαταβολής έναντι της σύνταξης του άρθρου 34 του ν. 4778/2021 (Α’…
Υπ. Απόφαση 7078/323/2021 (ΦΕΚ Β 819/02.03.2021)
Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των…
Υπ. Απόφαση 9498/321/2021 (ΦΕΚ Β 822/02.03.2021)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/ 30.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε…
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/2021 (ΦΕΚ Β 802/01.03.2021)
Παραχώρηση των εγκαταστάσεων κλινών νοσηλείας και κλινών αυξημένης φροντίδας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Ε.Φ.Κ.Α. 8/2020
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 σχετικά με την χορήγηση…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 4663 (ΦΕΚ 30 Α’/12-2- 2020)
Π.Δ. 26/2020
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για…
Εγκύκλιος 10747/256/2019
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2038/2019
Φορολογική μεταχείριση κερδών παρελθουσών χρήσεων συνεταιρισμών του Ν. 1667/1986 που καταβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης…
Σ.ΛΟ.Τ. 2503/2018
Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ.
ΠΟΛ 1042/2018
Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη…