×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Υπ. Απόφαση 246/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1240/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 (Β΄ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί του…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2169/2020
Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές…
Υπ. Απόφαση 67924/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς…
Α.Α.Δ.Ε. 1125859/2020
Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
ΝΟΜΟΣ 4737/2020 (ΦΕΚ Α 204/22.10.2020)
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του…
Π.Δ. 89/2020 (ΦΕΚ Α 203/22.10.2020)
Καθορισμός απαιτούμενων προσόντων και διαδικασίας πρόσληψης Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Υπ. Απόφαση 43378/2020
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της…
Υπ. Απόφαση 43110/2020
Μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών.
Π.Δ. 87/2020 (ΦΕΚ Α 201/21.10.2020)
Οργανισμός λειτουργίας «Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΝΟΜΟΣ 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Ε.Φ.Κ.Α. 49/2019
Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018,άρθρο 22).
Υπ. Απόφαση Α 1404/2019
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων,…
ΝΟΜΟΣ 4571/2018 (ΦΕΚ Α 186/30.10.2018)
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ 1203/2018
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από…
ΠΟΛ 1199/2018
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για…
ΝΟΜΟΣ 4570/2018 (ΦΕΚ Α 185/30.10.2018)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του…