×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία Νομοθετήματα (ΦΕΚ Α)
Π.Δ. 97/2021 (ΦΕΚ Α 234/30.11.2021)
Αναδιοργάνωση οικονομικών υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τροποποίηση  και συμπλήρωση του π.δ. 351/1991 (Α’…
Π.Υ.Σ. 49/2021 (ΦΕΚ Α 227/27.11.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 44/18.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής για…
Π.Δ. 96/2021 (ΦΕΚ Α 225/27.11.2021)
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου…
ΝΟΜΟΣ 4860/2021 (ΦΕΚ Α 229/27.11.2021)
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης («ΜΚ») μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας και του…
Π.Υ.Σ. 48/2021 (ΦΕΚ Α 227/27.11.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45/18.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής για…
ΝΟΜΟΣ 4859/2021 (ΦΕΚ Α 228/27.11.2021)
Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων…
ΝΟΜΟΣ 4861/2021 (ΦΕΚ Α 230/27.11.2021)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για…
ΝΟΜΟΣ 4862/2021 (ΦΕΚ Α 231/27.11.2021)
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου για…
ΝΟΜΟΣ 4863/2021 (ΦΕΚ Α 232/27.11.2021)
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας…
Π.Υ.Σ. 46/2021 (ΦΕΚ Α 233/27.11.2021)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 10/26.4.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής…
Π.Υ.Σ. 47/2021 (ΦΕΚ Α 226/27.11.2021)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38/31.10.2019 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Διακυβέρνησης Δημοσίων…
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Φ. 0544/Μ.7462/ΑΣ 55974/2021 (ΦΕΚ Α 223/24.11.2021)
Έγκριση της δι’ανταλλαγής επιστολών συμφωνίας για την παράταση της ισχύος της ΕλληνοΑιγυπτιακής Συμφωνίας της 26ης…
Π.Δ. 95/2021 (ΦΕΚ Α 224/24.11.2021)
Καθορισμός λεπτομερειών και ειδικότερων ζητημάτων απονομής της Διαμνημόνευσης Μεταναστευτικής Αρωγής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Π.Δ. 94/2021 (ΦΕΚ Α 224/24.11.2021)
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Αργυρίου Επανομής, της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, στη…
(ΦΕΚ Α 222/22.11.2021)
Σύσταση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
Τελευταίες Υπ. Αποφάσεις (ΦΕΚ Β)
Υπ. Απόφαση 149329/Δ2/2021 (ΦΕΚ Β 5468/25.11.2021)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φιλο σοφίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.
Υπ. Απόφαση 146843/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Παλλήνης.
Υπ. Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.72983/2021 (ΦΕΚ Β 5455/25.11.2021)
2η τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83710/28-12-2020 απόφασης του Υφυπουργού Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,…
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./242/20368/2021 (ΦΕΚ Β 5477/25.11.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση 1859/329149/2021 (ΦΕΚ Β 5471/25.11.2021)
2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/485250/ 29-03-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09…
Υπ. Απόφαση 86603/2021 (ΦΕΚ Β 5479/25.11.2021)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών μετακί νησης εκτός έδρας του Συντονιστή Αποκεντρω μένης Διοίκησης Μακεδονίας…
Υπ. Απόφαση 146793/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Αγρινίου.
Υπ. Απόφαση 146853/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτη τών ΤΕΙ στον Δήμο Σαλαμίνας.
Υπ. Απόφαση 146837/Ζ1/2021 (ΦΕΚ Β 5463/25.11.2021)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ στον Δήμο Κισσάμου.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./241/18999/2021 (ΦΕΚ Β 5477/25.11.2021)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Υπ. Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 73737/2021 (ΦΕΚ Β 5475/25.11.2021)
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Υπ. Απόφαση 94649/2021 (ΦΕΚ Β 5481/25.11.2021)
Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.
Υπ. Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./237/20533/2021 (ΦΕΚ Β 5473/25.11.2021)
Κατανομή προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».
Υπ. Απόφαση 41252 ΕΞ 2021/2021 (ΦΕΚ Β 5479/25.11.2021)
Ορισμός των υπηρεσιών που εμπίπτουν στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και καθορισμός ειδικών όρων και προϋποθέσεων…
Υπ. Απόφαση 402/2021 (ΦΕΚ Β 5478/25.11.2021)
Αναπροσαρμογή ονομαστικής αξίας τιμαριθμοποιημένων ομολόγων λήξης 25-7-2025 στις 31-12-2021
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Εγκύκλιος 1138365/2020
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της βελτιωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας για την εφαρμογή του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»
Υπ. Απόφαση 77678/2020
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Β2β/Γ.Π.οικ. 66319/19-10-2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ρύθμιση οφειλών από rebate και…
Υπ. Απόφαση 18512/2020 (ΦΕΚ Β 5299/02.12.2020)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικής απόφασης «Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών…
Υπ. Απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 25594 /Α325/2020 (ΦΕΚ Β 5297/02.12.2020)
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστι κής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη μιών σε κτίρια…
Εγκύκλιος T01/652/189/2019
Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου…
Υπ. Απόφαση 90552/2016 (ΦΕΚ Β 3890/02.12.2016)
Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων .
Εγκύκλιος 2986/2016
Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται…
ΝΟΜΟΣ 4440/2016 (ΦΕΚ Α 224/02.12.2016)
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται…
Υπ. Απόφαση 2986/2016 (ΦΕΚ Β 3885/02.12.2016)
Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται…
Υπ. Απόφαση Π15−48294/2015 (ΦΕΚ Β 2597/02.12.2015)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου…