×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταίοι Νόμοι
ΝΟΜΟΣ 4537/2018
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες…
ΝΟΜΟΣ 4538/2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας…
ΝΟΜΟΣ 4536/2018
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας…
ΝΟΜΟΣ 4535/2018
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας…
ΝΟΜΟΣ 4534/2018
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας…
Τελευταίες Υπουργικές Αποφάσεις
ΠΟΛ 1084/2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β΄ 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ…
ΠΟΛ 1089/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4499/2017 (Α…
ΠΟΛ 1087/2018
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου…
ΠΟΛ 1086/2018
Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με…
ΠΟΛ 1083/2018
Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από…
Τελευταίες Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος 1075697/2018
Χρόνος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο «πάγιο μέρισμα» που…
Εγκύκλιος 4241/A32/2018
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/ A 32 Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης…
Εγκύκλιος 7991/158/2018/2018
Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2018-2019,…
Εγκύκλιος 1073111/2018
Φορολογική μεταχείριση μη εκπιπτόμενων δαπανών των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ.…
Εγκύκλιος 1071818/2018
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση σε έντυπη μορφή βεβαιώσεων αποδοχών…