×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2060/2019
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης.
Π.Δ. 34/2019
Μεταφορά της αρμοδιότητας εκτέλεσης και εποπτείας των τεχνικών έργων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη…
Π.Δ. 33/2019
Εφαρμογή της απόφασης 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 32/2019 (ΦΕΚ Α 58/15.04.2019)
Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού…
Εγκύκλιος 41941/2019
Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας…
ΝΟΜΟΣ 4606/2019 (ΦΕΚ Α 57/11.04.2019)
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2059/2019
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των…
Α.Α.Δ.Ε. Α 1137/2019
Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της…
Α.Α.Δ.Ε. Ε 2056/2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018…
Α.Α.Δ.Ε. 1053078/2019
Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
Σ.ΛΟ.Τ. 640/2016
Εισαγωγή αυτοκινήτων από Ε.Ε..
Σ.ΛΟ.Τ. 633/2016
Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων.
ΠΟΛ 1050/2016
Εφαρμογή της ΚΥΑ Π. 2869/2389/187/ΠΟΛ 137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Π.Δ. 47/2016 (ΦΕΚ Α 75/22.04.2016)
Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας Τηλεόρασης.
Π.Δ. 46/2016 (ΦΕΚ Α 74/22.04.2016)
Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.
ΠΟΛ 1077/2015
Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του…
ΠΟΛ 1093/2015
Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν…