×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

kodiko.gr - Μηχανή αναζήτησης ελληνικής νομοθεσίας

Τελευταία νομοθετήματα
Π.Δ. 18/2019
Εφαρμογή της 2357 (2017) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Δ. 21/2019
Εφαρμογή της 2380 (2017) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Εγκύκλιος Ε 2032/2019
Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια…
Π.Δ. 19/2019
Εφαρμογή της 2360 (2017) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
Π.Υ.Σ. 3/2019
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου…
Εγκύκλιος Ε 2031/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ.…
ΝΟΜΟΣ 4593/2019
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την Προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βόρειας…
Π.Δ. 17/2019
Τροποποίηση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α’ 177).
Π.Δ. 20/2019
Εφαρμογή της 2362 (2017) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).
ΝΟΜΟΣ 4592/2019
Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από…
Χρήσιμα
Αναζήτηση Κ.Α.Δ.
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
Διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας
Οι διακρατικές συμφωνίες της Ελλάδας ανά χώρα
Σαν σήμερα
ΠΟΛ 1032/2018
Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1028/2017σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων.
Π.Δ. 14/2018 (ΦΕΚ Α 27/21.02.2018)
Σύσταση Άμισθης Προξενικής Αρχής της Ελλάδας στη Γιαγκόντινα Σερβίας.
Διορθώσεις Σφαλμάτων ΦΕΚ Α 27/2018
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Α’ 27/21.02.2018
Π.Δ. 15/2018 (ΦΕΚ Α 28/21.02.2018)
Κατανομή οργανικών θέσεων Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.
Εγκύκλιος 1025708/2018
Καθορισμός στόχων έτους 2018 για τις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Σ.ΛΟ.Τ. 322/2017
Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων.
Σ.ΛΟ.Τ. 258/2017
Η έννοια των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε σχέση με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για…