×
Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Πολιτική απορρήτου και cookies Όροι χρήσης Επικοινωνία

Όροι χρήσης

Αγαπητέ χρήστη,

Ο όγκος της πληροφορίας στην ελληνική νομοθεσία είναι μεγάλος γεγονός που την καθιστά πολύπλοκη και πολυδαίδαλη.

Υπάρχουν οι Νόμοι, τα Προεδρικά Διατάγματα, οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), οι Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), οι δικαστικές Αποφάσεις, οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Της Επικρατείας (ΣΤΕ), οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) κ.ά.

Η μηχανή αναζήτησης του kodiko.gr εμπλουτίζεται διαρκώς με όλα τα πιο πάνω νομοθετήματα τα οποία κωδικοποιούνται στην τελευταία τους μορφή.

Η βασική πηγή της νομοθεσίας είναι το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), οι αποφάσεις δικαστικών οργάνων, οι γνωμοδοτήσεις καθώς επίσης και οι αποφάσεις διαφόρων θεσμικών οργάνων π.χ Σ.Λ.Ο.Τ. κ.λ.π.

Λόγω του όγκου της πληροφορίας και της πολυπλοκότητας της νομοθεσίας, ο χρήστης, συνιστάται να συμβουλεύεται τα πρωτογενή έγγραφα (ΦΕΚ κλπ) και να διασταυρώνει συμπληρωματικά τις πληροφορίες από όλες τις πηγές.

Το kodiko.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή ελλείψεις στα κείμενα των πληροφοριών.

Με την συνέχεια της πλοήγησης σημαίνει ότι αποδέχεσαι τους όρους χρήσης του site.