×
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την {{ toHumanDate(deletionCodification.date_valid) }} με {{ deletionCodification.encoder.document_type.name_accousative }} {{ deletionCodification.encoder.document_path }}
Σημ.: {{ deletionCodification.comment }}

Ολομέλεια Βουλής Αριθμ. Πρωτ. 2142 Διεκπ. 1495/2024

Με τις τελευταίες αλλαγές
από {{ lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.document_type.name_accousative }} {{ lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.name }}/{{ (new Date(lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.date_published)).getFullYear() }}
Παρακαλώ περιμένετε. Γίνεται φόρτωση...
{{ documentsData[doc_id].name }}
Δες την εξέλιξη του άρθρου Δες την εξέλιξη της παραγράφου