×
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την {{ toHumanDate(deletionCodification.date_valid) }} με {{ deletionCodification.encoder.document_type.name_accousative }} {{ deletionCodification.encoder.document_path }}
Σημ.: {{ deletionCodification.comment }}

Π.Δ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΦΕκ Δ 377/10.6.2024/2024

Με τις τελευταίες αλλαγές
από {{ lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.document_type.name_accousative }} {{ lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.name }}/{{ (new Date(lastCodificationsRootEncodedGot.encoder_root.date_published)).getFullYear() }}
Παρακαλώ περιμένετε. Γίνεται φόρτωση...
{{ documentsData[doc_id].name }}
Δες την εξέλιξη του άρθρου Δες την εξέλιξη της παραγράφου