×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Διακρατικές Συμφωνίες Ελλάδας

Παρ.1 Άρθρο 79 ΝΟΜΟΣ 3852/2010

Διαχρονική εξέλιξη
 • ΝΟΜΟΣ 3852/2010
  07/06/2010
 • ΝΟΜΟΣ 4071/2012
  11/04/2012
 • ΝΟΜΟΣ 4257/2014
  14/04/2014
 • ΝΟΜΟΣ 4555/2018
  19/07/2018
 • ΝΟΜΟΣ 4604/2019
  26/03/2019
 • ΝΟΜΟΣ 4623/2019
  09/08/2019
 • ΝΟΜΟΣ 4625/2019
  31/08/2019