×

ΣΤΕ 1152/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 1152/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Παρασκευή Μπραΐμη, Χρήστος Λιάκουρας, Σύμβουλοι, Χαράλαμπος Κομνηνός, Μαρία Δρίβα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρήνη Δασκαλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 29 Μαΐου 2022 αίτηση:

του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Πατησίων 30), ο οποίος παρέστη με τη Θεώνη Χουντάλα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά της ..... ......... του ..... κατοίκου ............ ... ........... ... ............. η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Φούντα (Α.Μ. 29350), που τον διόρισε με την υπ’ αριθμ. ....... πράξη της η Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος του Δικαστηρίου, λόγω ευεργετήματος πενίας.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Οργανισμός επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 334/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Μαρίας Δρίβα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Οργανισμού, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον πληρεξούσιο της αναιρεσίβλητης, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή