×

ΣΤΕ 1145/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 1145/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Σταυρούλα Κτιστάκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ελένη Κουλεντιανού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση:

του ......... ............... του .......... κατοίκου ............ ........ .......... ο οποίος δεν παρέστη,

κατά των: 1) Δήμου Οιχαλίας,ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Αλέξανδρο Παπατσώρη (Α.Μ. 7714), που τον διόρισε με απόφαση της Δημάρχου και απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του, 2) Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με την Βασιλική Παπαλόη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, και 3) ......... ........... του ........... κατοίκου ............ ........ .......... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Χρήστο Παναγιωτόπουλο (Α.Μ. 333 Δ.Σ. Καλαμάτας), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η παράλειψη, άλλως άρνηση του Δήμου Οιχαλίας να αναγνωρίσει την επέλευση αποτελεσμάτων από την επομένη μέρα της υποβολής δήλωσης παραίτησης του .......... ........... από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου Οιχαλίας.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ελένης Κουλεντιανού.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή