×

ΣΤΕ 1074/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 1074/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 20 Ιουλίου 2021 αίτηση:

του ........ ........ του .......... κατοίκου ....... ............ ... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Δημήτριο Καραΐσκο (Α.Μ. 23744), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

κατά των: 1) Υπουργού Υγείας, ο οποίος παρέστη με την Δέσποινα Γάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτος, και 2) Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθούν: α) ο από 19.4.2019 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου της Καρδιολογικής Κλινικής του καθ’ ου Νοσοκομείου, β) το από 18.2.2021 έγγραφο του Διευθυντή της ανωτέρω Καρδιολογικής Κλινικής, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ανδρέα Χρυσικόπουλου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του Υπουργού,η οποία ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίσιν αιτήσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή