×

ΣΤΕ 1073/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 1073/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Ιφιγένεια Αργυράκη, Σύμβουλοι, Σπυριδούλα Καρύδα, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 8 Νοεμβρίου 2019 αίτηση:

του ........ ......... του ......... κατοίκου ....... ....... ....... ο οποίος κατέθεσε δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ως δικηγόρο (Α.Μ. ... Δ.Σ. ......... σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/ 2017, περί μη εμφανίσεώς του,

κατά των: 1. Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Νικολέττα Μπασδέκη (Α.Μ. 250 Δ.Σ. Λάρισας), η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με την Παρασκευή Μίληση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ....... απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Σπυριδούλας Καρύδα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή