×

ΣΤΕ 1038/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 1038/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Ελένη Κουλεντιανού, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 3 Μαΐου 2023 αίτηση:

του ......... ........... του ......... κατοίκου ......... ...... ......... .......... ... ο οποίος κατέθεσε δήλωση, υπογεγραμμένη από τον ίδιο ως δικηγόρο (Α.Μ. .... Δ.Σ. ........... σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

κατά των: 1. Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με την Παρασκευή Μίληση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών ζητεί την εξαίρεση του Παρέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας Ελευθερίου Μελισσαρίδη, ο οποίος έχει ορισθεί εισηγητής στην αίτηση ακυρώσεως του ιδίου με αριθμό κατάθεσης . ......... κατά των: «α. Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης και β. Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ελένης Κουλεντιανού.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή