×

ΣΤΕ 1035/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Ε.Π. (m)

Αριθμός 1035/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2020 έφεση:

της Διοίκησης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (3ο χλμ. Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών), η οποία δεν παρέστη,

κατά της ....... ............... το γένος ...... κατοίκου ...... ...... .............. .... η οποία δεν παρέστη,

και κατά της υπ’ αριθ. 115/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικατερίνης Κοντοπόδη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή