×

ΣΤΕ 987/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Β.Κ.

Αριθμός 987/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Δημήτριος Μακρής, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Σύμβουλοι, Δημήτριος Βανδώρος, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 13 Νοεμβρίου 2017 αίτηση:

της Ιεράς Μονής ......... ... ........ ...... .......... .......... η οποία δεν παρέστη αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά της Ιεράς Μητρόπολης ............. και ................ η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Θεόδωρο Παπαγεωργίου (Α.Μ. 24288), που τον διόρισε με απόφαση του Μητροπολίτη.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα Μονή επιδιώκει να ακυρωθούν: 1. η υπ’ αριθμ. ..../19.7.2017 απόφαση του Μητροπολίτη ............. και ................ 2. η υπ’ αριθμ. ..../25.8.2017 πράξη του ως άνω Μητροπολίτη, 3. η υπ’ αριθμ. ..../25.8.2017 πράξη του ιδίου ως άνω Μητροπολίτη και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δημητρίου Βανδώρου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της καθ’ ης Μητρόπολης, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αιτήσεως.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή