×

ΣΤΕ 941/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 941/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Άννα Καλογεροπούλου, Ταξιαρχία Κόμβου, Παρασκευή Μπραΐμη, Χρήστος Λιάκουρας, Σύμβουλοι, Μαρία Δρίβα, Δημήτριος Τσαρούχας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 15 Μαΐου 2020 αίτηση:

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα Ζωγράφου (Α.Μ. 15452), που τη διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά της ....... .......... του ......... κατοίκου ........... ....... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Λάζαρο Ξενίδη (Α.Μ. 6422 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Φορέας επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 218/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Η πληρεξούσια του αναιρεσείοντος Φορέα δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Μαρίας Δρίβα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή