×

ΣΤΕ 933/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 933/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Μαρτίου 2023, συγκροτούμενο από την Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Φωτεινή Μπαγέρη, η οποία ορίσθηκε με την από 30 Δεκεμβρίου 2022 πράξη της Προέδρου του Α΄ Τμήματος, βάσει του άρθρου 56 παρ. 1 του ν. 4055/2012, με την παρουσία της Γραμματέως Μαρίας Κουμουτσάκου.

Για να δικάσει την από 18 Οκτωβρίου 2022 αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης (άρθρο 53 του ν. 4055/2012):

του ...... ....... του ........ κατοίκου ............ .. ...... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Παύλο Στεφάνου (Α.Μ. 9449 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή