×

ΣΤΕ 222/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 222/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Άννα Καλογεροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Άννα Μπόνου, Σουλτάνα Κωνσταντίνου, Σύμβουλοι, Αλίκη Πασιπουλαρίδου, Δημήτριος Τσαρούχας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Κουμουτσάκου.

Για να δικάσει την από 11 Ιουνίου 2019 αίτηση:

του ...... ...... του ......... κατοίκου ..... ......... ....... ............. .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Νικολετάκη (Α.Μ. 26152), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Βάϊα Λάμπρου (Α.Μ. 17947), που τη διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 1337/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Δημητρίου Τσαρούχα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξούσια του αναιρεσιβλήτου Φορέα, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή