×

ΣΤΕ 208/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 208/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Φεβρουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Σπυριδούλα Καρύδα, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 17 Νοεμβρίου 2021 έφεση:

των: 1) Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με την Δήμητρα Αθανασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, και 2) Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παρέστη με την Μαρία Παπίδα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά της ...... ...... του ........ κατοίκου ......... ...... ......... ................ η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Ιωάννη Κάντζιο (Α.Μ. 350 Δ.Σ. Ιωαννίνων), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

και κατά της υπ’ αριθ. 64/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Σπυριδούλας Καρύδα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή