×

ΣΤΕ 205/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)

Κ.Ε.

Αριθμός 205/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2024, με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Κωνσταντία Λαζαράκη, Βασιλική Μόσχου, Σύμβουλοι, Χρήστος Νέγρης, Νικόλαος Νικολάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Καλλιόπη Ανδρέου.

Για να δικάσει την από 9 Δεκεμβρίου 2019 αίτηση:

του ......... .......... του .................. κατοίκου ............ ......... .... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. .... Δ.Σ. .............. και διόρισε στο ακροατήριο τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Δημόπουλο (Α.Μ. 24012),

κατά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Ζωή Φάμα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 1633/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων, δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Νικολάου Νικολάκη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή