×

ΣΤΕ 803/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)

Β.Κ.

Αριθμός 803/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιουνίου 2022, με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Αγορίτσα Σδράκα, Φραντζέσκα Γιαννακού, Ευσταθία Σκούρα, Μαρία Σταματοπούλου, Σύμβουλοι, Βασιλική Μόσχου, Νικόλαος Νικολάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Αναστασία Ζυγουρίτσα, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 19 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση:

της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ................... ... ... ...... που εδρεύει στην ..... ........... ......... ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Αχιλλέα Παπουτσάκη (Α.Μ. 1008 Δ.Σ. Πατρών), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος δήλωσε αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας σε .......... ......

κατά του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (Νιρβάνα 68 και Κουρτίδου), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Αικατερίνη Παπαδοπούλου (Α.Μ. 7370 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τη διόρισε με πληρεξούσιο.

Στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Αντωνία-Ευανθία Βασιλοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. ... .../19.1.2016 πράξη ταμειακής βεβαίωσης της Γ’ Δ.Ο.Υ. Πατρών, β) η υπ’ αριθ. ....../27.9.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) και γ) ο υπ’ αριθ. .../23.12.2015 (γραμμή 1) χρηματικός κατάλογος του ίδιου ως άνω Οργανισμού.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αγορίτσας Σδράκα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια του Οργανισμού και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίες ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή