×

ΣΤΕ 300/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 300/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Νοεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Πικραμένος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Φραντζέσκα Γιαννακού, Κωνσταντία Λαζαράκη, Σύμβουλοι, Γεωργία Φλίγγου, Αντώνιος Φοβάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Αναστασία Ζυγουρίτσα, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 11 Φεβρουαρίου 2016 αίτηση:

των: 1. Προϊσταμένου της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής και 2. Διεύθυνσης Τελωνείων Αττικής, οι οποίοι παρέστησαν με τον Γεώργιο Καφίρη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .. ...... . ....... ........ ........ ....... ........... που εδρεύει στην ..... ...... ....... ......... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Παπαχρονόπουλο (Α.Μ. 8475), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του. 

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 893/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Γεωργίας Φλίγγου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον εκπρόσωπο των αναιρεσειόντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή