×

ΣΤΕ 299/2024 (ΤΜΗΜΑ Β)

Β.Κ.

Αριθμός 299/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Απριλίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Σοφία Βιτάλη, Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλοι, Χρήστος Νέγρης, Ιωάννης Ρόκας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Αναστασία Ζυγουρίτσα, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 21 Δεκεμβρίου 2017 αίτηση:

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία παρέστη με την Μαρία – Θωμαή Μένταλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ......... ............ ............ ............ ............ ........... ....... ......... που εδρεύει στη ....... ....... ... ...... .... η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Ευαγγελία Μάντζου (Α.Μ. 23350), που τη διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα Αρχή επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 2598/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Σοφίας Βιτάλη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή