×

ΣΤΕ 274/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 274/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Χρήστος Λιάκουρας, Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη, Σύμβουλοι, Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη, Μαρία Δρίβα, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ειρήνη Δασκαλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 27 Ιουλίου 2022 αίτηση:

των: 1. ...... ...... κατοίκου ..... ....... ... και 2. .......... ........... το γένος ...... κατοίκου ..... ........... .. ... ... ........... οι οποίες παρέστησαν με τον δικηγόρο Γεώργιο Τρανταλίδη (Α.Μ. 5287), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Ανδρέα Κουρούκλη (Α.Μ. 11548), που τον διόρισε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείουσες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 2150/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΟΙ πληρεξούσιοι των διαδίκων, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Μαρίας Δρίβα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή