×

ΣΤΕ 207/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 207/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ευάγγελος Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 4 Μαρτίου 2020 αίτηση:

του ........ ......... του ....... κατοίκου ......... ....... ... ........ .. ... ........... ... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ...... και διόρισε με πληρεξούσιο τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Βλαχόπουλο (Α.Μ. 17001),

κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με την Παρασκευή Μίληση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

και κατά των παρεμβαινόντων: 1. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 60), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Βασιλική Ζυγούρη (Α.Μ. 20025), που τη διόρισε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και 2. ........ ............ κατοίκου ........ ....... ................ ... ο οποίος παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος (Α.Μ. ......

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ....... απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Τρισεύγενης Βαρουφάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αιτούντα ως δικηγόρο και τον πληρεξούσιό του, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια του παρεμβαίνοντος Συλλόγου, τον παρεμβαίνοντα ως δικηγόρο και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή