×

ΣΤΕ 206/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 206/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2021, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Ελένη Κουλεντιανού, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 11 Ιανουαρίου 2019 αίτηση:

της ........ ........ του .......... κατοίκου .. ........ ............. η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Σπυρίδωνα Κωνσταντόπουλο (Α.Μ. 2809 Δ.Σ. Θεσ/κης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1) Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος παρέστη με την Παρασκευή Μίληση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και 2) Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθούν: α) η υπ’ αριθ. ....... απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων, β) το υπ’ αριθ. ...../6.12.2018 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Αικατερίνης Ρωξάνα.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή