×

ΣΤΕ 176/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)

Β.Κ.

Αριθμός 176/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και της αρχαιοτέρας της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Χρήστος Λιάκουρας, Άννα Μπόνου, Σύμβουλοι, Αλίκη Πασιπουλαρίδου, Αντώνιος Ζιαμπάρας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Κουμουτσάκου.

Για να δικάσει την από 12 Οκτωβρίου 2020 αίτηση:

του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ", το οποίο παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Πανούση (Α.Μ. 1970 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,

κατά του .......... ............. του .......... κατοίκου ........ ........... ... ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Κυριακή Πακιρτζίδου (Α.Μ. 3509 Δ.Σ. Θεσσαλονίκης), που τη διόρισε με πληρεξούσιο και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή το αναιρεσείον Νοσοκομείο επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 745/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος Νοσοκομείου δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Αντώνιου Ζιαμπάρα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή