×

ΣΤΕ 172/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 172/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2024, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2023 προσφυγή - αίτηση ακυρώσεως:

του ....... ............ του ........... κατοίκου ........... ....... ........ .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου και επιθυμεί τη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς την παράσταση δικηγόρου, παρά την αποχή των δικηγόρων,

κατά του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη με τον Δημήτριο Τοπαλίδη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την προσφυγή - αίτηση αυτή ο προσφεύγων - αιτών επιδιώκει: α) να εξαφανισθεί το υπ’ αριθ. ./7-10-2022 Πρακτικό του Δευτεροβαθμίου Ανωτάτου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, β) να ακυρωθεί το από 24-11-2022 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ .. ..../6.12.2022) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ανδρέα Χρυσικόπουλου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή