×

ΣΤΕ 171/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Β.Κ.

Αριθμός 171/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αντωνία Παπαϊωάννου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κωνσταντίνα Γκιώκα, Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 11 Ιανουαρίου 2022 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως:

του ...... ........ του .......... κατοίκου ..... ...... ....... ....... ........ ..... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίσθηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου,

κατά του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη με τον Παντελεήμονα Παπαδάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την προσφυγή-αίτηση αυτή ο προσφεύγων-αιτών επιδιώκει: 

α. να εξαφανισθεί η υπ’ αριθμ. ...... ../9.9.2021 απόφαση (πρακτικό) του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος, β. να ακυρωθεί το από 21.10.2021 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ .. ..... 15.11.2021) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως. 

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ανδρέα Χρυσικόπουλου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή