×

ΣΤΕ 170/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 170/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιανουαρίου 2024, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Σπυριδούλα Καρύδα, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2023 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως:

του ...... .......... του ........... κατοίκου .......... ....... .......... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου και επιθυμεί να συζητηθεί η υπόθεσή του χωρίς την παράσταση δικηγόρου,

κατά του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη με τον Ιωάννη Καλαμάρα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την προσφυγή-αίτηση αυτή ο προσφεύγων-αιτών επιδιώκει: α. να εξαφανισθεί η υπ’ αριθμ. ...... ../7.10.2022 απόφαση (πρακτικό) του Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος, β. να ακυρωθεί το από 24.11.2022 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ .. ..../6.12.2022) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ελευθερίου Μελισσαρίδη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή