×

ΣΤΕ 147/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 147/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Μαΐου 2023, με την εξής σύνθεση: Αναστασία-Μαρία Παπαδημητρίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ελευθέριος Μελισσαρίδης, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 7 Ιουνίου 2022 έφεση:

της .......... ..... του .......... κατοίκου ......... ..... ... η οποία παρέστη με την δικηγόρο Χριστίνα Κατσάνου (Α.Μ. 736 Δ.Σ. Ιωαννίνων), που την διόρισε στο ακροατήριο,

κατά των: 1) Υπουργού Εσωτερικών, 2) Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρέστησαν με την Αικατερίνη Πουλίδου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, 3) Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννίνων, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Γιαννάκη (Α.Μ. 143 Δ.Σ. Ιωαννίνων), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του, και 4) ........ ........ του ......... κατοίκου ........ ......... ... .......... ..... η οποία δεν παρέστη,

και κατά της υπ’ αριθ. 40/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικατερίνης Κοντοπόδη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία της εκκαλούσας, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους εφέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή