×

ΣΤΕ 63/2024 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Ε.

Αριθμός 63/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος και της αρχαιοτέρας της Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Άννα Μπόνου, Σουλτάνα Κωνσταντίνου, Σύμβουλοι, Αλίκη Πασιπουλαρίδου, Φωτεινή Μπαγέρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Κουμουτσάκου.

Για να δικάσει την από 18 Ιουλίου 2017 αίτηση:

των: 1) εταιρείας με την επωνυμία ..... ...... ......... που εδρεύει στην ........ της ........ και 2) εταιρείας με την επωνυμία ...... ........ ....... .... που εδρεύει στις ...... ...... ......... ..... ........ ....... ...... .. ....... οι οποίες παρέστησαν με τον δικηγόρο Γεώργιο Ιατρίδη Ραμαντάνη (Α.Μ. 2008 Δ.Σ. Πειραιά), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και ήδη Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Στυλιανό Μερεντίτη (Α.Μ. 30593), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του .

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες εταιρείες επιδιώκουν να ακυρωθεί η από 14.6.2017 απόφαση της ... συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.

Ο πληρεξούσιος των αιτουσών εταιρειών δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Φωτεινής Μπαγέρη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή