×

ΣΤΕ 129/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Ε.Π. (m)

Αριθμός 129/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Στ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 8 Ιανουαρίου 2024, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα Παπαδοπούλου, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, Ειρήνη Σταυρουλάκη, Σύμβουλοι, Αικατερίνη Σούκη, Αντωνία-Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Σταυρούλα Χάρου, Γραμματέας του Στ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 17 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση:

του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο παρέστη με τη Θωμαΐδα Κουρτέση, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

κατά του .... ........ του .......... κατοίκου εν ζωή ...... ....... ... ο οποίος απεβίωσε και τη δίκη συνεχίζουν οι κληρονόμοι του: α) ........ χήρα .... ......... β) .......... ......... του ..... γ) ..... ........ του ..... δ) ......... ........ του .... και ε) ............ ......... του ..... οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Ευαγγελία Καραμπίνα (Α.Μ. 27301), που τη διόρισαν με πληρεξούσια.

Με την αίτηση αυτή το αναιρεσείον Ελληνικό Δημόσιο επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 4913/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ειρήνης Σταυρουλάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξουσία των συνεχιζόντων τη δίκη κληρονόμων του αποβιώσαντος αναιρεσιβλήτου, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή