×

ΣΤΕ 122/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 122/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιουνίου 2020, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος και του αρχαιοτέρου του Συμβούλου, που είχαν κώλυμα, Δημήτριος Μακρής, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλοι, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Ευάγγελος Αργυρός, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 18 Νοεμβρίου 2014 προσφυγή:

του ........ ..... του .......... κατοίκου ....... .......... ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Φωτεινή Κανέτη (Α.Μ. 90 Δ.Σ. Λαμίας), που την διόρισε με πληρεξούσιο, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία δεν παρέστη,

και κατά της υπ’ αριθ. ....... αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Βασιλείου Ανδρουλάκη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή