×

ΣΤΕ 97/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 97/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Σταυρούλα Κτιστάκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Αντώνιος Γεωργακόπουλος.

Για να δικάσει την από 22 Φεβρουαρίου 2022 προσφυγή:

του ........ .......... του .......... κατοίκου ..... ......... ....... ..... .... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά εμφανίστηκε στο ακροατήριο και δήλωσε ότι εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου μέσου,

κατά του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη με τον Ιωάννη Καλαμάρα, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του,

και κατά του υπ’ αριθμ. ./15.12.2021 πρακτικού του Δευτεροβάθμιου Ανακριτικού Συμβουλίου Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Βασιλείου Γκέρτσου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή