×

ΣΤΕ 95/2024 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 95/2024

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Νοεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Διομήδης Κυριλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, Προεδρος του Γ΄ Τμήματος, Σταυρούλα Κτιστάκη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Ευάγγελος Αργυρός, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 28 Απριλίου 2023 αίτηση:

του .......... ....... του .......... κατοίκου ...... ......... .... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Νίκα (Α.Μ. 100 Δ.Σ. Λαμίας), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Ε.), που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως 8), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Βασίλειο Γεωργάκη (Α.Μ. 13996), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 34Α παρ. 2 του π.δ. 18/1989, να συζητηθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η από 29 Ιανουαρίου 2021 έφεσή του, με την οποία επιδιώκει να εξαφανισθεί η υπ’ αριθ. 69/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, η οποία απορρίφθηκε με την 240/2022 απόφαση του Τμήματος σε συμβούλιο.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ευαγγέλου Αργυρού.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τον πληρεξούσιο του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή