×

ΣΤΕ 2364/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 2364/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουαρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 24 Φεβρουαρίου 2021 προσφυγή-αίτηση ακυρώσεως:

του ........ .............. του ............. κατοίκου ........ ........... ... ο οποίος δεν παρέστη, αλλά η δικηγόρος που υπογράφει την αίτηση νομιμοποιήθηκε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος παρέστη με τον Παντελή Παπαδάκη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την προσφυγή-αίτηση αυτή ο προσφεύγων-αιτών επιδιώκει: α) να εξαφανιστεί το υπ’ αριθμ. ./10.9.2020 Πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Ανωτάτου Συμβουλίου Πυροσβεστικού Σώματος, β) να ακυρωθεί το από 29.9.2020 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ .... ..../13.10.2020). και κάθε σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Ανδρέα Χρυσικόπουλου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή