×

ΣΤΕ 2303/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 2303/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Αικατερίνη Ρωξάνα, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αικατερίνη Κοντοπόδη, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 3 Ιουνίου 2022 έφεση:

του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με την Δήμητρα Αθανασοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 

ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά του ......... ......... του ......... κατοίκου ....... ....... .......... ..... . .. ........ ... ο οποίος δεν παρέστη,

και κατά της υπ’ αριθμ. 1132/2021 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αικατερίνης Κοντοπόδη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή