×

ΣΤΕ 2256/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2256/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Άννα Καλογεροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Παρασκευή Μπραΐμη, Χρήστος Λιάκουρας, Σύμβουλοι, Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη, Αντώνιος Ζιαμπάρας, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 15 Ιουλίου 2021 αίτηση:

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγίου Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Ιωάννα Ζωγράφου (Α.Μ. 15452), που τη διόρισε με πληρεξούσιο, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά της ........... ...... του ......... κατοίκου ...... ......... ........ ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Μανταδάκη (Α.Μ. 12906), που τον διόρισε με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Φορέας επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 143/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Αντωνίου Ζιαμπάρα.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή