×

ΣΤΕ 2211/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2211/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Παρασκευή Μπραΐμη, Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη, Σύμβουλοι, Χαράλαμπος Κομνηνός, Θεοφανεία Ρίζου Έκαρτ, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 26 Οκτωβρίου 2021 αίτηση:

του Δήμου Ζωγράφου Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη,

κατά των: 1. ......... ............ του ......... κατοίκου ......... ....... ... ... ..... ...... ...... 2. ..................... του .......... κατοίκου ........ ........ ......... ... ........ ..... .. ... .... ......... και 3. ......... ............ του .......... κατοίκου ...... .... ........ ..... ........ ......... ........ .... ..... ..... .... ... .. .. ..... ..... .......... oι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Γεώργιο Ράϊκο (Α.Μ. 15763), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Δήμος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 1323/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χαράλαμπου Κομνηνού.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αναιρεσιβλήτων, ο οποίος ζήτησε την απόρριψη της υπό κρίση αίτησης.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή