×

ΣΤΕ 2203/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 2203/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Σεπτεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Άννα Καλογεροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Χρήστος Λιάκουρας, Άννα Μπόνου, Σύμβουλοι, Θεοφανεία Ρίζου Έκαρτ, Φωτεινή Μπαγέρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.

Για να δικάσει την από 11 Οκτωβρίου 2022 αίτηση:

των: 1. ...... ......... του ....... κατοίκου .... ....... του ..... ........ .. ........ ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Μανώλη Βονικάκη (Α.Μ. 11693 Δ.Σ Θεσσαλονίκης), που τον διόρισε με πληρεξούσιο και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και 2. ............ ......... του ....... κατοίκου .... ....... του ..... ........ .. ........ ο οποίος δεν παρέστη.

κατά του Δήμου Παγγαίου, ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 110/2022 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Θεοφανείας Ρίζου Έκαρτ.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή