×

ΣΤΕ 2128/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Ε.

Αριθμός 2128/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Φεβρουαρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Γεώργιος Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος, Σταυρούλα Κτιστάκη, Ελένη Γεωργούτσου, Σύμβουλοι, Βασίλειος Γκέρτσος, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Νικόλαος Βασιλόπουλος.

Για να δικάσει την από 31 Μαΐου 2018 έφεση:

του ν.π.δ.δ. "Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου", που εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60), το οποίο παρέστη με την δικηγόρο Μαρία Σκιαδιώτη (Α.Μ. 16131), που την διόρισε με πληρεξούσιο, και η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της,

κατά της .......... ....... του ........... κατοίκου ......... ....... ........ ... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Γεώργιο Παπαδάκο (Α.Μ. 21730), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

και κατά της υπ’ αριθμ. 685/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ο πληρεξούσιος της εφεσίβλητης δήλωσε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Βασιλείου Γκέρτσου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή