×

ΣΤΕ 2084/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2084/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαΐου 2020, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αντωνία Παπαϊωάννου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Βλασερού. Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 25 Μαΐου 2012 αίτηση:

των: 1. ......... ............ το γένος ..... κατοίκου ........ ....... ........ ..... 2. ......... ....... του ........ κατοίκου ........... ....... .......... ...... και 3. ......... ........ του ......... κατοίκου ....... ........ .... οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο-Γαβριήλ Σβερκούνο (Α.Μ. 30478), που τον διόρισαν με πληρεξούσια και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και με το από 21ης Μαΐου 2020 υπόμνημά του, διορθώνει στο ορθό το επώνυμο της πρώτης αιτούσας ............. το γένος ..... σε .......

κατά των: 1. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ήδη Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τον Θεόδωρο Στριλάκο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και 2. Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Σπυριδούλα Ραυτοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. Δ6Β 1036140 ΕΞ 2012/5.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 606/5.3.2012),

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αντωνίας Παπαϊωάννου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη εξ αποστάσεως, με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή