×

ΣΤΕ 2083/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Κ.Λ. (m)

Αριθμός 2083/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαΐου 2020, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Σκαλτσούνης, Aντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ΄ Τμήματος, Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σταυρούλα Κτιστάκη, Σύμβουλοι, Ανδρέας Χρυσικόπουλος, Αντωνία Παπαϊωάννου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Βλασερού. Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 29 Οκτωβρίου 2014 αίτηση:

των: 1. ......... ............ το γένος ..... κατοίκου ...... ............ ... και 2. ......... ....... του ........ κατοίκου ........... ....... .......... ....... οι οποίες παρέστησαν με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο-Γαβριήλ Σβερκούνο (Α.Μ. 30478), που τον διόρισαν με πληρεξούσια και ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του και με το από 21ης Μαΐου 2020 υπόμνημά του, διορθώνει στο ορθό το επώνυμο της πρώτης αιτούσας ............. το γένος ..... σε .......

κατά των: 1. Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τη Σπυριδούλα Ραυτοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 2. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ήδη Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με τον Θεόδωρο Στριλάκο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς του.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες επιδιώκουν να ακυρωθεί το υπ’ αριθμ. 111/2014 προεδρικό διάταγμα με τίτλο «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.8.2014) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Αντωνίας Παπαϊωάννου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη εξ αποστάσεως, με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή