×

ΣΤΕ 2082/2023 (ΤΜΗΜΑ Γ)

Λ.Κ.(m)

Αριθμός 2082/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Νοεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Δημήτριος Μακρής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλοι, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Βασίλειος Γκέρτσος, Πάρεδροι. Γραμματέας η Ευαγγελία Παινέση.

Για να δικάσει την από 15 Ιουνίου 2022 αίτηση:

του .... ...... του ......... κατοίκου ....... ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Αναστάσιο Παπαγγέλου (Α.Μ. 28562), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά των Υπουργών: 1. Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος παρέστη με την Αγγελική Αναστοπούλου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της, 2. Εσωτερικών, ο οποίος παρέστη με την Μυρτώ Γερμάνη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία κατέθεσε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4509/2017, περί μη εμφανίσεώς της και 3. Οικονομικών, ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 34Α παρ. 2 του π.δ. 18/1989, να συζητηθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η από 5 Φεβρουαρίου 2020 αίτηση αναιρέσεως – έφεσή του, με την οποία επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 2757/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφαση του Τμήματος σε συμβούλιο.

Ο πληρεξούσιος του αιτούντος δήλωσε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσει.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Βασιλείου Γκέρτσου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή