×

ΣΤΕ 1824/2023 (ΤΜΗΜΑ Β)

Ε.Τ.

Αριθμός 1824/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Μαρτίου 2023, με την εξής σύνθεση: Κωνσταντίνος Κουσούλης, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ευσταθία Σκούρα, Μαρία Σταματοπούλου, Σύμβουλοι, Ολγα-Μαρία Βασιλάκη, Νικόλαος Νικολάκης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Καλλιόπη Ανδρέου.

Για να δικάσει την από 26 Ιουνίου 2019 αίτηση:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .......... ..... που εδρεύει στον .......... ....... .... ... ..... ...... η οποία παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Δούναβη (Α.Μ. 6943), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, ο οποίος δεν παρέστη.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα εταιρεία επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 516/15.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Νικολάου Νικολάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αιτούσης εταιρείας, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή