×

ΣΤΕ 1773/2023 (ΤΜΗΜΑ Α)

Κ.Ε.

Αριθμός 1773/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιουνίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Παρασκευή Μπραΐμη, Χρήστος Λιάκουρας, Σύμβουλοι, Αλίκη Πασιπουλαρίδου, Φωτεινή Μπαγέρη, Πάρεδρος. Γραμματέας η Ειρήνη Δασκαλάκη, Γραμματέας του Α΄ Τμήματος.

Για να δικάσει την από 18 Μαρτίου 2022 αίτηση:

του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. Κωνσταντίνου 8), ο οποίος παρέστη με την δικηγόρο Ιωάννα Ζωγράφου (Α.Μ. 15452), που την διόρισε με πληρεξούσιο,

κατά των: 1) ...... .......... του ........ χήρας .......... ............ 2) ............ ........... του .......... και 3) ...... ............ του ........... ως κληρονόμων του .......... ............ κατοίκων απάντων ....... ...... ... οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Παντελή Αζαριάδη (Α.Μ. 15054), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Φορέας επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθ. 1736/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Οι πληρεξούσιοι του αναιρεσείοντος Φορέα και των αναιρεσιβλήτων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Φωτεινής Μπαγέρη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή/σύνδεση και να έχετε ενεργή συνδρομή