×
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Αναζήτηση ΑΜΚΑ Ασφαλιστικό Βιογραφικό Αναζήτηση Κ.Α.Δ.

ΠΟΛ 1187/2017

Με τις τελευταίες αλλαγές από την ΠΟΛ 1170/2018
Εμφάνιση των αλλαγών που υπέστη